Hứa Hiếu – Hội nhập “kẻ thua cuộc… BBC.” Sài Gòn miễn phí

Hội Nhập “Kẻ Thua Cuộc… BBC”

chưa chắc là chúng ta sẽ diện kiến được kết quả mèo chuột vào cuối năm nay
khi huyệt mộ chưa được đào sẵn
cho một thế hệ thất tán
không có bảo hiểm nhân thọ, chắc chắn
mèo lẫn chuột đều ỉa Tiếp tục đọc

Hứa Hiếu | Mưa tháng Tư

Nguyễn Thị Phương Trâm dịch sang tiếng Anh

Mưa tháng Tư

không như một hồng ân rơi xuống tình cờ
mà việc chấp nhận luôn gắt gỏng
từ địa ngục

không đủ thấm tươi lại cánh én
có mùa xuân nào vỗ lên được
đôi cánh chết Tiếp tục đọc