Lê Trinh | Đêm Nằm Ở Trung Tâm Của Vùng Cộng Sản

Tập thơ của Lê Trinh. Tác giả tự xuất bản năm 2022. Sách gồm 100 trang, dạng PDF. Tải xuống đọc miễn phí từ website Tủ Sách Trẻ (Texas), tusachtre.com/ (nhấn vào hình bên dưới)

“Tập thơ hay, nhiều chính kiến rành mạch, thể hiện quan
điểm của tác giả về con người trong chủ nghĩa không
tưởng (chủ nghĩa Cộng Sản). Lê Trinh thẩm rất sâu diễn
biến về đời sống của con người Việt Nam đang bị dày
vò, áp bức, đau khổ và vô vàn nỗi oán hận. Nhà thơ đặt
ra các mệnh đề với lối diễn cảm tượng trưng, tự sự, có
sức lan tỏa và hấp dẫn người đọc. Mỗi bài là một mệnh
đề để lý giải. Tập thơ đọc rất thú vị, với tư tưởng nhất quán, như một dòng chảy phản kháng mạnh mẽ.” (Nhà thơ, họa sĩ Huỳnh Lê Nhật Tấn)

Tiếp tục đọc

Phan Nhiên Hạo | Đọc Qua Khỏi Dốc Là Nhà

Qua Khỏi Dốc Là Nhà của Phan Thúy Hà là một tự truyện, kể lại cuộc sống tuổi thơ ở một làng quê Hà Tĩnh, khoảng cuối những năm 80 đến đầu những năm 90. Hà Tĩnh nổi tiếng nghèo. Làng miền núi huyện Hương Khê, nơi tác giả sinh ra và lớn lên, lại càng nghèo. “Thời bao cấp,” ngay cả khoai sắn, nhiều nhà nơi đây cũng không có để ăn. Trẻ con bỏ học đi chăn bò, mót khoai lúa, đêm đêm đốt đuốc dắt díu nhau đi coi nhờ Tivi. Một người trong làng có Tivi, muốn người đến coi phải trả tiền. Họ không có tiền, ông đề nghị mỗi người đóng góp một cục gạch. Tiếp tục đọc