Lê Trinh | Đêm Nằm Ở Trung Tâm Của Vùng Cộng Sản

Tập thơ của Lê Trinh. Tác giả tự xuất bản năm 2022. Sách gồm 100 trang, dạng PDF. Tải xuống đọc miễn phí từ website Tủ Sách Trẻ (Texas), tusachtre.com/ (nhấn vào hình bên dưới)

“Tập thơ hay, nhiều chính kiến rành mạch, thể hiện quan
điểm của tác giả về con người trong chủ nghĩa không
tưởng (chủ nghĩa Cộng Sản). Lê Trinh thẩm rất sâu diễn
biến về đời sống của con người Việt Nam đang bị dày
vò, áp bức, đau khổ và vô vàn nỗi oán hận. Nhà thơ đặt
ra các mệnh đề với lối diễn cảm tượng trưng, tự sự, có
sức lan tỏa và hấp dẫn người đọc. Mỗi bài là một mệnh
đề để lý giải. Tập thơ đọc rất thú vị, với tư tưởng nhất quán, như một dòng chảy phản kháng mạnh mẽ.” (Nhà thơ, họa sĩ Huỳnh Lê Nhật Tấn)

Tiếp tục đọc