Phan Nhiên Hạo | Mùa Thu

Một con vịt bơi kiên nhẫn trong ao cho đến khi mặt trời lặn.
Những con ngỗng bay qua kêu tiếng kêu của người bị cướp đất.
Lá vàng rời khỏi cây như những kẻ lưu vong trở về quê để được chôn.
Xe cứu thương mang linh hồn gãy xương đến nhà thờ
tìm kiếm sự trợ giúp từ một người y tá đang chảy máu.
Trên sân lát đá những con quạ kiên nhẫn chờ
cửa mở ra để vào hát thánh ca. Tiếp tục đọc