Phan Nhiên Hạo – Phim Việt Nam Cộng Hòa tại Thư Viện Quốc Hội Hoa Kỳ

Thư Viện Quốc Hội Hoa Kỳ hiện lưu giữ khá nhiều phim của miền Nam Việt Nam trước 1975. Rất nhiều phim có giá trị lịch sử. Nếu các hãng băng đĩa hải ngoại có thề xin phép để chuyển qua dạng DVD phổ biến đến cộng đồng và lưu trữ làm tài liệu nghiên cứu thì rất hay. >>>