Hứa Hiếu – Hội nhập “kẻ thua cuộc… BBC.” Sài Gòn miễn phí

Hội Nhập “Kẻ Thua Cuộc… BBC”

chưa chắc là chúng ta sẽ diện kiến được kết quả mèo chuột vào cuối năm nay
khi huyệt mộ chưa được đào sẵn
cho một thế hệ thất tán
không có bảo hiểm nhân thọ, chắc chắn
mèo lẫn chuột đều ỉa
đều đặn trên đó
cho cỏ mọc lên hoa
lưu lạc
cho nấm dại trổ lên trời
tị nạn
cho lắm người sinh đông tử tây
tha hương cầu thực
bốn phương tám hướng
không có bảo hiểm nhân thọ, chưa chắc
khi tôi chết, sẽ được rải tro cốt ra biển
huống hồ chi
một tấm bia sĩ diện
hội nhập

họ lại tiếp tục ồn ào
về cái mà gọi là
dân chủ và cộng hoà
cái mà họ đã từng đào thoát để đi tìm
cái mà họ cũng từng chụp mũ và bị chụp mũ
họ cũng quên béng mất thế nào là đồng minh
đồng hương
đồng tù, ngoại trừ
đồng chí
trước mắt chỉ có đầu óc kỳ thị
bất kỳ ai không cùng chí hướng chính trị
không ai khác
họ chính là kẻ thua cuộc
chứ không phải người mỹ
tuy nhiên
họ vẫn cố
gắng kêu gào
hội nhập với cái xử sở nhàm chán hoà bình
bằng lắm lá phiếu
thiếu
kiến thức
ý thức, và
trình độ
họ chính là kẻ thua cuộc
đang tị nạn
chính trị.

**

Sài Gòn Miễn Phí

xứ người
đi tới đâu cũng thấy bảng báo lối vào saigon
một quảng cáo cắt cổ
dạng hàng xịn dành cho
cư dân lưu lạc

mùa dịch ở sài gòn
có khẩu trang miễn phí
mùa thiếu ăn có xôi mặn miễn phí
mùa xuôi ngược có nước uống miễn phí
mùa bán vé số
có bánh mì miễn phí
mùa rải đinh sinh tồn có vá xe miễn phí
mùa biểu tình có ở tù miễn phí
mùa tự do nhân quyền có tự treo cổ miễn phí
mùa trù dập có thế lực thù địch miễn phí
mùa nông thôn hoá đô thị có dân oan ngủ đầy đường miễn phí
mùa vu lan
có cô hồn miễn phí
mùa du lịch
có hoa kiều miễn phí

ở sài gòn
còn rất nhiều thứ miễn phí mà cả thế giới không có
ví dụ như mùa thống nhất đất nước
có sài gòn miễn phí
nói chung, ở sài gòn hầu như
cái gì cũng có thể
miễn phí
ngoại trừ,
mấy thứ xà bần
của thành phố hồ chí minh
và việt kiều
của thế giới lưu lạc.