Hứa Hiếu | Dương tính

1.
lẩm nhẩm bài thơ một đồng mua ở ngả tư lưu lạc
tôi cố bước qua cái hàng rào mỏng dính
bít kín
biểu ngữ
vừa bị giật sập ở công viên lafayette
để nhìn cho bằng được
cái bản mặt của con gà trống sửng cồ
vì tiếng gáy giật mồng của nó
đã làm phiền lòng đến quyền tự do dân chủ nhân bản
của hàng xóm lafayette park, ngoại trừ
những người dân ruộng đồng, mặc may
nhờ tiếng gáy của nó
mà phấn khích
từng bữa sớm mai
lúa má

một cái chuồng nuôi tiếng gáy
của một con gà trống hiếu thắng
bấy lâu, nay lại bị đám gà ác manh động át tiếng
chửi thề có cầu nguyện có rao giảng có phê bình có kêu gọi có, luôn cả
đám ruồi bu cái gì ngựa
cố gáy chút vốn ăn có
chút quyền hội nhập

2.
cơn gió chướng thổi vù méo mặt
giựt ngược con mắt
trợn trừng biển đông
nước dãi tôi nhểu nhão từng cơn khát đói thèm thuồng
ở từng bữa lưu vong
khất thực
dăm chuyến bay việt kiều
không đủ cho tôi say mèm nỗi nhớ nhà
không đủ cho tôi tưới ướt lắm bức tường cấm đái dọc đại lộ danh vọng
không đủ cho tôi á đù cho hết tháng năm thất tán lêu lổng
lắm mớ mị ghé về bãi bờ thủa trước
trầm mình một đá tảng
lắm lọn sóng vẫn gợn
thác ghềnh vẫn rù rì
vẫn chưa lắng đọng
điều gì
vẫn thôi thúc một gió thoảng
chưa đủ rêu phong một tường vách
tĩnh lặng

không như cánh vỗ mãi một đời bay
chẳng như một cụm mây lang thang hoài viễn xứ
trụ chân được không
ở một nơi chốn
lạ lẫm
đất, trời khó thể đẫm, thấm
da, thịt
vốn khai ngấy nặc nồng mùi, vị
nô lệ nhược tiểu
đang cố quấy, rối
một mặc cảm tự tôn
khó hiểu.

3.
dăm kẻ hiếu kỳ như tôi
sao có cơ hội diện kiến
trận gà chọi cuối năm nay
chỉ có đám đá gà độ, luôn cả
đám ruồi bu cái gì ngựa, hoặc giả
lũ gà che tíu tít
hội nhập chút vốn
để gáy tuyệt vọng tiếng gáy ăn có

thắng thua gì
gà ác, gà che hay gà cồ ví dù có bị thiến hay không
cũng tả tơi hết xí quách.