Trần Thị Huyền Thanh | Tranh

Trần Thị Huyền Thanh, “Tận Hưởng,” 2020. Sơn mài, 90 cm x 120 cm

Trần Thị Huyền Thanh sinh 1992 tại Nam Định, tốt nghiệp Đại Học Mỹ Thuật Việt Nam, khoa Hội Họa năm 2016, và Thạc Sĩ  năm 2018. Hiện sống tại Hà Nội.

Trần Thị Huyền Thanh, “Trong Giờ Nghỉ,” 2020. Sơn mài, 114 cm x 144 cm