Nguyễn Mạnh Hà | Thời gian thiếu

Lúc nào cũng cảm thấy thiếu thời gian để làm một vài việc gì đó
Nhiều việc đến nỗi nhớ không xuể
Nên là lại cảm thấy lúc nào cũng thiếu thời gian để nhớ những việc gì đó
Ở đâu đó vào một năm tháng nào đó
Đã có lúc nào đó khiến ta cảm thấy thiếu thời gian
Hình như nên để làm những việc khác.

Ai cũng cảm thấy thiếu thời gian để làm một vài việc gì đó
Hẳn là vì họ thừa thời gian để còn làm nhiều việc khác
Những việc rất có thể đã và đang khiến người khác cảm thấy thiếu thời gian để làm
Trong khi mình toàn làm những việc mà có thừa thời gian người ta cũng chả thiết
Thế cho nên là hòa cả làng
Những việc cần hay không thì ai đó đã làm cả
Thừa thời gian mình phá đi làm lại.

Tốt nhất là nhân loại đừng làm gì
Như thế chắc chắn chúng ta có thừa thời gian
Để làm bất cứ việc gì
Trừ việc làm ra thêm thời gian
Mà người thì cứ không ngừng được làm
Cho nên dễ vừa sinh ra đã cảm thấy thời gian thiếu
(Mà đúng thật, nhân loại làm gì còn đủ
Thời gian
Chỉ vì họ đã làm quá nhiều).

T/B: Trên đời những việc cần đều đã có người làm
Mình đi làm những việc không cần, tỷ như thơ
Việc này rất xứng đáng với những ai thiếu thời gian để làm tất cả những việc khác.

30.11-1.12.2019