Huỳnh Minh Lệ | Tạo hóa. Lãnh địa. Đêm ở Phù Mỹ

tạo hóa

tạo hóa – là điều chi không hiểu được
cho tới triệu triệu năm vẫn bù trừ
những gì ta thấy – cứ tưởng rằng là thực
nhưng thiệt ra tất cả chỉ là hư !

04.09.2020

**

lãnh địa

đất ta khí hậu mùa màng
con giun con dế cái hang ra vào
cả đời ở với trăng sao
tứ thời bát tiết hết vào lại ra
vui thời thơ phú hát ca
một mai nhắm mắt coi là như xong
thương ai thì để trong lòng
còn như cái hũ đừng mong gởi chùa
sư thầy chúng bỏ từa lưa
cái thời mạt pháp.cho chừa u mê

06.09.2020

**

đêm ở phù mỹ

quẩn quanh trong đầu mấy câu lâm hảo dũng
những địa danh một thuở trắng xương phơi
đêm gió bấc lạnh giữa mùa chạp mả
trên đồi hoang u uất bóng ma hời

những địa danh nhắc tên còn gai ốc
trai tứ phương nam bắc kéo về đây
rồi hò hét lao vào nhau chết trẻ
nào nhân danh cơm áo núi sông này

đêm tháng chạp mơ hồ nghe tiếng nổ
những đèo nhông phú cũ bóng quân đi
không ai thắp nén nhang ngôi cổ mộ
đã bao năm cây cỏ mọc xanh rì

tháng chạp, 2019