Nguyễn Quốc Chánh | Hồi ký

1
Thiệt kỳ
Sau vài ly
Lại hứng duy mỹ
Nhớ con đĩ
Tận tụy đến phi lý
Miệt Chợ Lớn
Vào buổi chiều nắng cực
Cùng Bùi Chí Vinh đi tìm bác sĩ

2
Thiệt kỳ
Sau vài ly
Nhớ hai thằng chống Mỹ
Cùng chơi đĩ
Với Bùi Chí Vinh
Miệt Tân Định
Một thằng nửa chừng
Đòi thay lồn
Một thằng quên dép
Trong con hẻm mà ngỡ Trường Sơn

3
Thiệt kỳ
Sau vài ly
Lại nhớ đĩ
Van Gogh và cái lỗ tai
Của y cũng hai lần
Đánh đĩ với đầu đạn
Thủng ngực
Và y gửi lại vành tai rỉ máu
Cho cô điếm Rachel

4
Thiệt kỳ
Sau vài ly
Đĩ lại thức
Hành lạc ký ức
Mủ rỉ
Mờ con mắt
Không phải rừng cao su
Mà con cặc
Trắng quá nhìn không ra
Như thể nó đang tha hóa ở Nam Cực

5
Thiệt là
Hết chỗ nói
Uống một mình
Ly chén lặng thinh
Quá khứ dàn đội hình
Cho một màn xiếc
Từ tấm vải nhung
Một con đĩ
Ưỡn mình
Và sự cô độc
Phóng tinh

Tranh, Huỳnh Lê Nhật Tấn