Nguyễn Quốc Chánh | Mùi khuya

1
Mùi em môi hở răng tê
Mắt nhắm dầm dề cội rễ toang hoang
Lạc thú lửa vụt bàng hoàng
Bài thơ là chốn chứa chan dại khờ

2
Mùi em một thoáng tần ngần
Cái chết trong háng thiên đàng mượt lông
Chúa thời ở chỗ hõm chân
Phật tánh rành rành tinh xuất pháo bông

3
Mùi em lập thể bồi hồi
Máu trong tiền kiếp nói lời cơm sôi
Di lặc đáy thắt trề môi
Niết bàn nằm xoải Phật ngồi bốc hơi

4
Mùi em chăn gối đem phơi
Nắng từ biến cố sinh sôi loài người
Nông nổi ở trong ngôi lời
Phũ phàng lạc thú đất trời vỡ đôi

5
Mùi em bóng tối đang ngồi
Nhìn ra ánh sáng ngọn đồi bên kia
Đàn dê theo tiếng chim chìa
Vôi kêu mòn núi đời khuya khoắt rồi

Photo, Cao Hùng Lynh