Nguyễn Thái Bình | Bài thơ mùa dịch

Nhà thơ ho và sốt
bị nghi ngờ mắc dịch
nên đưa vào viện để xét nghiệm và cách ly.
Sau khi lấy mẫu bệnh phẩm
thừa cơ các y bác sỹ đang bận live stream
ca hát và cắt tóc ăn thề
nhằm lên giây cót tinh thần
chống dịch
thì nhà thơ trốn biệt.

Cả hệ thống căng mình
tìm kiếm
bác sỹ
viện trưởng trả lời phỏng vấn báo chí
chắc ông ấy có việc riêng
hay là tình huống tế nhị
chớ nhà thơ
làm sao lại phải trốn cách ly

Rốt cuộc người ta cũng tìm thấy nhà thơ trong trạng thái nhu mì
Tôi không trốn cách ly
Tôi không trốn cách ly
Ông ấy nói
Tôi chỉ làm cho xong bài thơ dang dỡ
Tôi chỉ sợ tứ thơ bay đi

Bây giờ nhà thơ
đang thở oxy
khi bài thơ đã hoàn thành

và các bác sĩ đang live stream
chụp hình
thành quả.