Trần Nghi Hoàng | Chỗ Hội An

Cơn mưa dầm đã bỏ đi từ lúc nào chẳng biết
Hội An chiều trở mình đêm An Hội
Con trăng cô lâu chết dật dờ trên sông Hoài
Xác trôi trôi giữa những chiếc thuyền giấy và những đốm lửa phập phồng
Gã Trương Chi ho sặc sụa vào cây sáo trúc bên khóe miệng
Không có tiếng cười đồng lõa của Mỵ Nương
Con trăng cô lâu bập bềnh lẩn khuất rồi chìm mất ở khoảng cuối chân cầu
Nơi đang có mùi bắp nướng rưới mỡ hành tỏa ngát
Để lại vụn tro của một chiếc thuyền giấy cầu tình bốc cháy
Và một đốm lửa ngoi lên giữa nước và trời
Ở phút ấy
Hòa điệu cùng mùi bắp nướng rưới mỡ hành là nồng nàn mùi beer La Rue
Cùng lúc có tiếng hợp ca của Trương Chi và Mỵ Nương cất lên đâu đó…

Ngày 7 tháng 6, 2020