Nguyễn Thái Bình | Dư vị chiến tranh

Bài thơ mang tên chống giặc ngoại xâm
Đã từ lâu không được phép diễn ngâm
Mà ủ mắm hay là ngâm giấm
Nhưng bài thơ lại thành rượu lâu năm

Chiến tranh không phải là hai thằng du côn đánh nhau
Sứt đầu chảy máu
Rồi lại ôm nhau
Như đám giang hồ hão

Chiến tranh là những bà mẹ rất đau
Bổng dưng một đêm đếm con
Đếm hoài
Đến hết nước mắt…