Nguyễn Quốc Chánh | Lý tính I

1.

Là thằng bù nhìn trên cánh đồng cào cào ý niệm.

Là Trần Đức Thảo Khổng giáo Lê Duẩn về Duy vật Biện chứng Mỹ cút Ngụy nhào.

Là thằng Cuội thấy con Hằng nhảy dây bên Hy Lạp do Dionysus và Apollo quay.

Là Trần Đức Thảo vịn vào nghị quyết Xô Viết để không té cầu ao chủ quan làng Vũ Đại.

Là thằng mõ báo giờ ăn đám ma cụ cố nhà lý trưởng làng Cổ Nhuế.

Là Trần Đức Thảo trừu tượng chiến thuật du kích quá độ sơn hà lên công xã không tưởng.

Là cậu Gióng võng nôi ăn cơm nguội chan nước mưa mà Phù Đổng một phát Tây, Tàu, Nhật, Mỹ chạy té khói.

Là Trần Đức Thảo thuộc địa thiếu quê hương thành con tằm lý tưởng mà thân sâu không ra khỏi cái kén chủ nghĩa để hóa bướm.

Là tôi xảo ngôn nhào lộn ngữ âm đâm sầm ngữ pháp áp chảo ngữ nghĩa trào lộng Vua Lia đi dìa nghĩa địa âm hồn vô lượng kiếp.

Là ánh sáng một đi không trở lại khiến con mắt thiên văn như mù vì mọi cái lỗ đều bị biến thành đen.

2.

Là sáng nay mây mù, Bãi Dâu sóng dội liên hồi vào bãi đá, cuốn trôi 2 cái trứng ốp la vô dạ dày chủ nhật, nghe bàn bên cạnh nói tiếng lạ trong tiếng nhạc nhàm và xa gợi nhớ một án mạng trong tiểu thuyết vào buổi trưa trên bờ biển.

Là hôm qua cãi nhau với con gái về chính trị kỳ thị khi dòng tiền miễn thị thực di cư về Châu Á trong đức tin chông chênh IN GOD WE TRUST và dòng người nhấp nhõm đổ xô vô Huê kỳ với hy vọng chắc mẩm IN AMERICA I DREAM.

Là ngồi xếp bằng lên hiện tại, sóng lao xao, người ồn ào mà ái ngại tương lai băn khoăn quá khứ khi hay tin Thích Nhất Hạnh về chết ở chùa Từ Hiếu để nơi ngày xưa quét lá đa thành chốn hành hương cho tín đồ thập phương.

Là bằng chứng hỗn mang đống da thú bầy nhầy Châu Phi ruồi bu chờ thuộc ở Nepal là hiện thực trong âm mưu lồng kiếng của những chiếc túi Louis Vuitton làm tăng giá du kích toàn cầu trên đường Đồng Khởi.

Là biện chứng giữa nhà nước bằng sáp của dân và tư bản đô la của nhà nước mà chiếc thang quyền lực hình trôn ốc xé toạc ôzôn bởi một chân xoạc vào duy vật nhà đất một chân gác lên duy tâm chùa chiền, ăn nằm trăm năm hạnh phớt.

Tranh, Trịnh Cung.