Nguyễn Bá Khanh | Tranh màu nước và triển lãm nhóm “Câu Lạc Bộ Màu Nước” 4/5 đến 13/5/2020

Nguyễn Bá Khanh, “Chiều Buông.” Màu nước, 40 x 55 cm

Họa sĩ Nguyễn Bá Khanh, sinh năm 1961 tại Hà Nội. Học vẽ từ lúc 8 tuổi tại Hà Nội. Học Đại Học Mỹ thuật TPHCM khóa 1986-1991, chuyên khoa sơn dầu.

Năm 1987 triển lãm cá nhân lần 1 tại Trung tâm nhà Văn Hóa Thanh Niên, Huế

Tháng 3 – 1992 triển lãm cá nhân lần 2 tại Hội Mỹ Thuật TPHCM

Tháng 12 – 1992 tham gia triển lãm nhóm 4 người tại 10 Nguyễn Du, Q1, TPHCM

Tháng 8 – 1993 tham gia triển lãm nhóm 3 người tại Hội Mỹ Thuật TPHCM

Tháng 9 – 1993 tham gia nhóm Họa sĩ trẻ Sài Gòn tại 39 Lê Duẩn, Q1, TPHCM

Năm 2007 tham gia trại sáng tác lưu trú tại Hội An

Năm 2013 tham gia trại sáng tác lưu trú tại An Giang

Năm 2014 tham gia trại sáng tác lưu trú tại Huế

Năm 2015 tham gia trại sáng tác lưu trú tại Nha Trang

Năm 2017 tham gia trại sáng tác lưu trú tại Terracotta Thanh Hà – Hội An

Tháng 3 – 2018 tham gia trại sáng tác quốc tế : Hanoi March Connecting-3 (gồm 19 quốc gia tại trường Đại Học Mỹ Thuật Công Nghiệp Hà Nội)

Tháng 8 – 2018 tham gia Festival Park Thanh Hà – Hội An, Quảng Nam

Tháng 10 – 2019 tham gia trại sáng tác quốc tế : Hanoi Art Connecting-4 ( gồm 24 quốc gia tại trường Đại Học Mỹ Thuật Công Nghiệp Hà Nội )

Tháng 3 – 2020 tham gia trại sáng tác nhóm màu nước Watercolors Club lưu trú tại Hòn Sơn , Kiên Giang

4/5/2020 tham gia triển lãm nhóm tranh màu nước tại Hội Mỹ Thuật TPHCM

Liên lạc Nguyễn Bá Khanh: 0908 603030, bakhanhart@gmail.com

Nguyễn Bá Khanh, “Chiều Tím Chiều Nhớ Thương Ai.” Màu nước, 40 x 55 cm
Nguyễn Bá Khanh, “Lau Hòn Sơn.” Màu nước, 30 x 40 cm
Nguyễn Bá Khanh. Màu nước
Nguyễn Bá Khanh. Màu nước
Nguyễn Bá Khanh. Màu nước
Nguyễn Bá Khanh. Pastel dầu
Họa sĩ Nguyễn Bá Khanh