Nguyễn Việt Hùng | Năm bức tranh trên hộp xì gà

Nguyễn Việt Hùng, “Anh Phải Sống.” Vật liệu hỗn hợp trên hộp xì gà thiết

Họa sĩ Nguyễn Việt Hùng sinh năm 1957 tại Sài Gòn, Việt Nam. Học ngành Sinh Vật Học tại Đại Học Khoa Học, Sài Gòn. Định cư ở Hoa Kỳ năm 1982, chuyển sang lãnh vực họa sĩ minh họa, đồ họa và thiết kế. Có tranh trong các galleries đại diện, các triển lãm, và hội chợ nghệ thuật tại Los Angeles, Miami, New York, San Francisco, Palm Springs, Houston, San Diego… Hai lần liên tiếp đoạt giải nhất trong triển lãm Quốc Tế Lưỡng Niên do hội Văn Hóa Nghệ Thuật San Diego tổ chức, 2013 và 2015 (Juror’s Choice Awards at the San Diego Art Institute Biennial International Award Exhibition 2013 and 2015). Sống và vẽ ở thành phố Los Angeles, California.

Loạt tranh sau đây bao gồm năm tác phẩm khổ nhỏ, vẽ trên hộp thuốc xì gà làm bằng thiết. Những bức tranh này có chức năng như loại tranh đôi (diptych), khi mở ra mô tả hai tình huống, hai nhân vật, khi đóng lại thì các tình huống và nhân vật này nhập vào nhau, như cân bằng, như xoa dịu, và không còn xa cách.

Nguyễn Việt Hùng, “Biệt Ly.” Vật liệu hỗn hợp trên hộp xì gà thiết
Nguyễn Việt Hùng, “Độc Ác và Nhân Từ”. Vật liệu hỗn hợp trên hộp xì gà thiết
Nguyễn Việt Hùng, “Nỗi Niềm Qua Ánh Trăng.” Vật liệu hỗn hợp trên hộp xì gà thiết
Nguyễn Việt Hùng, “Vượt Biên.” Vật liệu hỗn hợp trên hộp xì gà thiết