Nguyễn Quốc Chánh | Nhật ký hậu sự

27/4

Sau 45 năm cách mạng lạng lách
Như chiếc dream Thái say nắng trên đường làng thập niên 90
Thống nhất thống kê tăng ba lần dân số
Thừa kế tương lai từ Chúa Nguyễn biển bạc rừng vàng
Rừng lên thiên đàng từ hồi đổi mới
Biển sâu và xa nên lạng lách hoài không tới
Không bà con xa để bán mua láng giềng gần không xuể
Đảo tất yếu của chùa mạnh được yếu thua
Đường làng sơ chế nhựa Vinfast vẽ bùa vọt qua dream Thái

28/4

Xe tăng từ bụi lùm hờn căm băng ra quốc lộ
Giang tay thép đã tôi từ trong nôi bóp cổ lịch sử
Phất cờ đêm Trịnh Công Sơn chim mồi ngóng đợị
Khỉ đầu đàn cướp mùa thu lùa rừng xuống báo thù đô thị
Phản xa hoa cám dỗ những gãy đổ đầu đời
Phản con người cám dỗ ma cô chớp thời đắc lợi
Phản nhơn quần cám dỗ cán bộ thổi phồng lãnh tụ
Phản dân tộc trúng nọc vô sản toàn cầu
Phản tự do bốt đờ sô cỡ nhỏ đắp mộ phần xa lộ
Thống nhất con cá gỗ hoan hô màu sơn trá hình

29/4

Xe tăng đội mồ từ giấc mộng đại đồng
Bộc Âu Cơ Nam phần thất thanh kêu rống
Ma Quang Trung xay xác Nguyễn Ánh
Vong Hồ Chí Minh in máu Sài Thành
Phận đàng trong chạy không khỏi nắng
Hồn Trịnh Kiểm nhập da Lê Duẩn
Ma chiến tranh đội lớp hòa bình
Vong chia cắt phất cờ thống nhất
Ma cà rồng chuột rút bốn lăm năm

30/4

Chiến xa Xô Viết xuất huyết đồng bào
Đĩ rạc Lạc Long xổ lồng chạy trước
Tay chơi Huê Kỳ mưng mủ rát cu
Hai ngàn năm thiên chúa rửa chân hỏa mù
Con người thành đười ươi phút chót
Cán lên nhau bằng được lên tàu
Vượt hải phận để thành người Việt
Hoặc chụm đầu mượn lựu đạn phanh nhau
Hoặc phọt óc tự thân kết liễu
Hoặc sống lất lay tỉa tót bài này