Thận Nhiên – Dấu mộc trên cuộc đời của mỗi chúng ta

anh muốn nói với em
Hoàng Sa là của Việt Nam
trên bản đồ có đóng mộc hẳn hoi
Trường Sa là của Việt Nam, cũng có đóng mộc hẳn hoi
Bản Giốc là của Việt Nam, có đóng mộc hẳn hoi
Gạc Ma là của Việt Nam, có đóng mộc hẳn hoi
Việt Nam là của Việt Nam
tổ tiên mình đã đóng mộc hẳn hoi, mộc bằng máu
vậy mà, đéo mẹ chúng nó!

thượng đế có buộc tình yêu con người bằng giấy tờ đâu
khi đến tận cùng đêm
yêu đất nước có cần thủ tục hành chánh đâu
có cần đóng mộc hay không đóng mộc
của những người yêu hay không yêu hoà bình thế giới
tình yêu không trên loa phường, trên ti-vi
hay trên thông tấn xã
nhưng làm sao, làm sao ngủ yên, hả em?

nhưng làm sao ngủ yên
thôi, thức dậy
kẻo bọn chó má âm mưu
khi rạng ngày nện lên đời con cái mình dấu mộc
made in China

cho lần Bắc thuộc mới
 
Sài Gòn, 31.07.2012

(Ảnh từ facebook Bọ Lập. Thận Nhiên gởi)