S. K. Kelen – Một thành phố

Nguyễn Tiên Hoàng dịch
 

Một con sông bùn đỏ cho nước vào ruộng nương
Sông từ tốn lượn qua thành phố cư dân thương mến nó
Trên những sân thượng những ngôi nhà phục chế có thêm những chụp tháp
Những cầu thang trôn ốc lơi khơi đầu ghếch không khí, rải rác những thân tượng:
Thiên thần bị ám, quỉ thần vô tội vạ canh gác bầu trời
Cửa sổ hướng Đông kéo mành che, mặt trời tinh sương
Nung cháy như ánh chớp từ một quả bom lay-zơ điều hướng
Tường vách vôi trắng phản chiếu một tái xanh đá vân
(Định mệnh & Tận Số)  đang biến thành ánh sáng trắng
Đốt sáng cuộc nhân sinh rực rỡ, một khu chợ
Đời sống hàng phố sung túc, trẻ con giỡn đùa
Với hy vọng Tử Thần đừng úp chụp xuống tai bay vạ gió
Một số dân cư cầu sao lớn lên được tự do
Học hành thông thái phong cách cổ kính một thời xưa kia hay
Tự do sống cách sống hiện đại, miễn là đẹp lòng.

 
 

A City

 
A muddy red river waters farm lands,
Meanders through a city loved by its people.
On the roofs of rebuilt houses they are building towers
And spiral staircases leading to the air, and statues:
Haunted angels and benign demons watch the sky.
The east window¹s shaded, the morning sun
Burns like the flash from a laser-guided bomb.
The white walls reflect a marble pallor
(Destiny & Doom) that becomes white light
Glowing the bright human living, a market place
Street life is rich where children play, happy
With hope death will never fall from the sky.
Some pray to grow up free to be learned
In ancient ways or be modern, if they please.
 

(Earth Delights. ANU Panadus Poetry)

 

S. K. Kelen là một nhà thơ quen thuộc với độc giả thơ ca của Úc trong hơn ba mươi năm qua. Tập thơ Earthly Delights [Những Hân Hoan Bình Dị] của anh xuất bản năm 2006 đã chia sẻ giải thưởng Judith Wright về thơ tại thủ đô Canberra. Tác phẩm mới nhất của S. K. Kelen là tập mỏng Don Juan Variations [Biến Tấu Đông Hoan] vừa được Vagabond Press ra mắt trong tuyển thơ Rare Objects của nhà xuất bản này.