Phan Nhiên Hạo – Radio mùa hè

Te te… tò tí te…
Good moring anh chị em thủng nhỉ.
Đây là tiếng nói cô đơn,
phát thanh từ nước Mỹ,
giữa đồng bắp miền Trung – Tây,
trên băng tầng lưu vong không hối tiếc.

Hôm nay trời cứng
sẽ ngỏng đến 37 độ C,
không mưa và ngột ngạt áp thấp
vì những chuyện điên ở phía Đông:

Để cứu đứa con mình,
một người mẹ tự sát.
Hai người đàn bà truồng
ôm ghì lấy thân thể đất đai.
Đám đông căng biểu ngữ trên cầu,
tìm cách cứu dòng sông
nhưng bị đạp xuống nước.

Phía Tây vẫn bình thường:

Làm việc, ăn ít mỡ, lái xe
qua những đường lòng vòng,
đèn đỏ giúp quá trình rã tan chậm lại.
Cuộc đời là tảng băng,
hao nhanh hơn ngày nắng.

Bây giờ chuyển qua mục hòa giải,
quý vị cần quên đi khổ nhục, hận phiền.
Xin gọi vào số máy này tâm sự,
1800 – 3825968
tức là
1800 – F U C K Y O U.

Te te… tò tí te…
Sau đây là phần quảng cáo…

 

7.2012