Phạm Mạnh Hiên – một ví dụ hình thể. cửa hẹp

một ví dụ hình thể
 
đường cong bị tổn thương
cơ thể ban ngày cơ thể ban đêm
thành phố
tiếng chim kêu đặc lại
chất dẻo cấy trong đầu
trong bao nhiêu con người
trong bao nhiêu thể trạng ôm siết
sự bất tỉnh ngoài thân xác
lòe loẹt

đen
cây đen
một biến ảo
cạn không
 
 
 

cửa hẹp
 
đền thiêng chính tôi
đền thiêng chính con người

chạy mãi chạy mãi
qua biển cạn
trở về biển cạn

vòng xoay đang xoay

cho dù thế nào
con người vẫn tồn hằng

đưa bàn tay về phía trước
trống lặng