Trần Thiên Thị – Toan tính trong ngày

không tìm đủ lý do cho chuyện vui buồn
người con gái đêm qua
toan tính quyên sinh bằng chiếc dây buột tóc
sáng nay tỉnh dậy giữa trời trong
lại toan tính lừa tình sư thầy trai trẻ

buổi sáng uống cafe vội vàng
nàng uống nhầm dầu lửa
nên tin nhắn gởi đi theo đôi cánh gió Lào
trời trung phần trở mình tức ngực

bịt tai cũng không thoát
lời mẹ giục đi lấy chồng
sớm muộn gì rồi cũng vậy thôi
khổ nỗi chưa tìm ra đám nào có vườn
đủ trồng hai sào ớt

này cẩn thận với chiếc váy ngủ
đừng để rơi trên bài thơ tôi nhăn nhúm
đêm cúi mình phủ phục
thượng huyền trăng đòi đoạn vong thân