Phạm Mạnh Hiên – Diễn cảm thời tiết

cắt cụt con đường
người đàn bà mưa
chạy trượt lên đá
tôi đuổi kịp
cuống rốn nước
tiếng hú cuối bờ
rực rạo
bất chợt quệt qua lửa bụi
liệu pháp ngụy trang bóng tối
giọng điệu đóng chặt
tôi no hơi độc thoại
tôi chân không ngã dụi
bắt chéo tay trên hạn tù bí mật
tống vào mắt thịt trắng toát
bài tập nằm ngang vắng lặng
xa hơn
tôi nhịp điệu
ngập băng thời tiết