Chân Phương – Ngôn từ và lịch sử

hiện tại
cố bày trò hiện hữu

ngôn từ
nấp sau cánh gà triết học

gió mưa
tiếp diễn màn kịch sắc không

*
mấy két sâm banh và gái chơi thượng hải
tái định nghĩa các vùng địa lý méo mó

thất lạc giữa mê trận kinh tế học
lũ tinh trùng bần nông nát rượu

các hạm đội giương hết cờ xí
chở nỗi buồn chán của tôi

rời lịch sử