Lương Lưu Biên | “Bầy Cô Đơn”

Lương Lưu Biên, “Đợi” (Waiting), 2018. Chất liệu tổng hợp trên vải, 150 cm x 150 cm

“Từ những không gian trầm mặc riêng tư, từ những cơ thể độc lập gào thét trong cô đơn tôi tiến tới những bố cục đông người hơn, có tính bầy đàn, cộng đồng con người, xã hội. Tiếp tục đọc