Hoàng Xuân Sơn | VIêN, lúc nGÀy chƯA mÃn. nHỮnG bÀI BÁo vỀ sỰ tHẬt

VIêN, lúc nGÀy chƯA mÃn

Cứ ngỡ vòng tròn giống nhau
không sao đồng dạng
một người nào đó nói đồng hành
nâng cấp ảo tượng
bằng những vệt sương sa

không cái lạnh nào giống lạnh nào
tim tôi đột ngột trần tình
huyên thiên tôi về trũng nắng ấm
vùng nhiệt ôn
cùng tảng băng vẫn trôi đi
thấp thỏm địa cầu

hùng tâm những bước lò cò
tôi nhảy phía nhà cái
như chú sóc nhằn hạt dẻ
ồ. đút túi canh bạc
vốn huề

mất gì đâu có mất gì
cuốc đi bộ buổi sáng
lùi dần
cây thủ thế
chiếc vòng tròn
xếp bằng
ngồi
giữa mùa đông

Mạnh thu, hai ngàn hai mươi

**

nHỮnG  bÀI  BÁo  vỀ  sỰ  tHẬt

{T h ơ}

nửa ổ bánh mì
qụa
diều
thi vị hóa

{L a V é r i t é}

mèo con tha đi một nửa sự thật
nửa còn lại
lũ cuốn trôi

{M ộ t N ử a}

cái xương sưòng không phải là một nửa
của chiếc ấm sứt vòi

{C u ộ c C h i ế n}

cố lăn xả vào
nửa này
blabla
nửa nọ

{V ò}

bù đầu
là bản nháp của tóc rối

{T h ề}

người quỳ một chân
chân kia đòi đứng dậy

tháng mười năm hai ngàn


La Vérité, film 1960 – Brigitte Bardot