Lê Vĩnh Tài | Ánh sáng

Nguyễn Thị Phương Trâm dịch sang tiếng Anh

đôi mắt bạn mỏng dánh
như không khí
sắc nét như tia sáng
cắt dọc trên bầu trời

những trang thơ của bạn
in lên bầu trời xanh
ép nhựa
như một tấm chứng minh nhân dân

The Light

the shape of your eyes is fine
like the air
the sharpness of a ray of light
cutting vertically the sky

your pages of poetry
imprints of a blue horizon
pressed resin
an identification card

Nguyễn Thị Phương Trâm translated from the Vietnamese