Lê Thừa Hải | Tranh

Lê Thừa Hải, “Kể Về Đức Tin.” Chất liệu tổng hợp, 75 cm x 150 cm, 2020

“Tôi đi theo dòng tranh biểu hiện, lựa chọn cách nhìn trực tiếp vào quá trình vận động của xã hội, ghi chép chúng hàng ngày như viết nhật ký, đưa những tâm tư bộc bạch ngây thơ ấy lên trên mặt toan, như một cách kể chuyện về những thân phận, số phận, danh phận.” (Lê Thừa Hải)

Lê Thừa Hải sinh 1990, tốt nghiệp Đại Học Mỹ Thuật Huế năm 2013. Hiện sống và làm việc tại Huế. Đã tham gia nhiều triển lãm, bao gồm:

-Triễn lãm Tết: Trừu tượng và Tối giản, Hà Nội (2020)
-Triễn lãm festival mỹ thuật trẻ toàn quốc (2020)
-Triển lãm nhóm Tân biểu hiện ở Vicas Art Studio tại Hà Nội (2019)
-Triển lãm mỹ thuật trẻ Biennale tại Tp HCM (2019)
-Triển lãm nhóm Nguyên tại tp HCM (2019)
-Triển lãm nhóm Huế -Sài Gòn ở Mơ Đơ tại tp Huế (2019)
-Triển lãm nhóm Đao pháp ở Vicas Art Studio tại Hà nội (2018)
-Triển lãm mỹ thuật trẻ Biennale tp HCM (2017)

Liên lạc: Email: ngochai.dhnt@gmail.com; Điện thoại: 0977189495

Lê Thừa Hải, “Chân Dung Đỏ.” Chất liệu tổng hợp, 80 cm x 90 cm, 2020
Lê Thừa Hải, “Giai Điệu Cũ.” Chất liệu tổng hợp, 100 cm x 200 cm, 2020
Lê Thừa Hải, “Bad.” Chất liệu tổng hợp, 150 cm x 240 cm, 2020
Lê Thừa Hải, “Vùng #2.” Chất liệu tổng hợp, 80 cm x 160 cm, 2020
Lê Thừa Hải, “Vùng #3.” Chất liệu tổng hợp, 80 cm x 160 cm, 2020
Lê Thừa Hải, “Vùng #4.” Chất liệu tổng hợp, 80 cm x 160 cm, 2020
Lê Thừa Hải, “Vùng #5.” Chất liệu tổng hợp, 70 cm x 100 cm, 2020