Phan Nhiên Hạo | Ubud, Bali

Hai giờ sáng
chỉ một bar, tối đèn.
Chó không nhà
ho khan
trên đường hẹp,
hục hặc nhau
rồi nắc.

Trên núi đen
ruộng bậc thang
dẫn lên trời
hay ảo vọng,
chờ đến khi
mặt trời lên
mới biết.

Còn bây giờ
đi một mình
về phòng,
và thèm đụ
một người tình
không thắc mắc.

2007

Tranh, Huỳnh Lê Nhật Tấn