Lê Thế Thắng | photo

Lê Thế Thắng, photo, 06/ 2020. “Bà Nguyễn Thị Loan, mẹ của tử tù Hồ Duy Hải, trên thửa ruộng cũ của gia đình. Thửa ruộng trong mảnh đất lớn mà đại gia đình bà đã cùng nhau gom góp lại bán đi để có thể tiếp tục hành trình kêu oan gian nan, có lúc tưởng như kiệt quệ, kéo dài đã hơn một thập kỷ.”