Quảng Tánh Trần Cầm | Thông tin cao tốc

cảm ơn cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư
cho tôi nhiều thông tin hơn tôi có thể ngốn

ước gì tôi có 72 giờ một ngày để kiểm chứng
đâu là fake news đâu là semi-fake news

đâu là thuyết âm mưu dày đặc mạng nhện
đâu là mạng nhện thuyết âm mưu của thuyết âm mưu

thông tin cũng có hạn sử dụng như bơ và sữa
mốc và rữa và chua và thối nếu để quá lâu ngày

đôi khi thông tin làm tôi muốn khóc sụt sùi
̶ ̶ ̶ lâu lắm rồi chưa bao giờ được khóc

đôi khi thông tin làm tôi muốn khóc sướt mướt
nhưng không cách nào khóc được

đã cạn nước mắt ̶ ̶ từ nhiều năm qua
thôi tôi đành nhe răng cười te toét thỏa thuê vô tích sự

cách mạng công nghiệp lần thứ tư đã di căn vào tim, óc, tủy:
tôi choáng váng ngợp thở đau đầu ̶ ̶ sau khi dán mắt 7/24 vào

màn hình vạn hoa nhỏ và lớn trên dòng chảy thông tin cao tốc
tôi thấy tôi (và bạn) trông dị hợm lố lăng như lũ chết rồi trá hình.