Nguyễn Tấn Cứ | Cách mạng

Trồi lên từ bùn
sáng lên từ bóng tối
thoát ra từ tù ngục
Cách mạng như tia chớp nổ ra từ giai cấp
Cách mạng như cô gái làng chơi biến thành chủ động
Như tên ma cô trong một đêm thành an ninh mật vụ

Bí mật được khui ra từ những căn hầm bí mật
Từ những nhà chứa
Từ những quán phở
Từ quang thúng đầy mìn
Cách mạng lù lù bước ra đeo băng đỏ rực
Cách mạng lồ lộ dâm ô lọc lỏi như tú bà
còn hơn tất cả những tú bà trên thế gian nầy cộng lại

Các em xinh như hoa sau những cuộc bán dâm vì Cách mạng
Của những chuyến bay đêm trong những phi vụ đàn bà
Cách mạng tự nhiên thành quyền lực của bướm
Các em nhân danh và các anh cũng nhân danh
Các Đồng chí Nhân danh và Nhân dân khốn nạn

Thời gian như một cuộc trường chinh
Đi qua đi qua rất nhiều dâu bể
Nhà chứa lại mọc nhiều hơn
Phòng trà quán nhậu xuất hiện nhiều hơn
Và nhan sắc cũng rực rỡ màu mỡ nhiều hơn
Chúng được bảo kê bởi những ông thần Cách mạng.