Trịnh Cung | Bài niệm cho vong tôi

Tôi gõ vào ban mai
Bằng cái ngáy cuối cùng
Tôi từ chối thức dậy
Vì cố tìm lời giải
Cho những cơn mơ vụn
Sao tôi bị chặt khúc
Đựng trong từng bịch nylon
Như thực phẩm để dành
Trong ngăn đông lạnh

Tôi gõ vào ban trưa
Bằng cái ngáp thiếu ngủ
Tôi từ chối khép mắt
Vì chưa
Nhẩm xong bài niệm
Cầu cho thân tôi
Sống chết không đứt khúc

Tôi gõ vào buổi chiều
Bằng bước chân tha hương
Tôi niệm gì
Không ra
Ôi ngôn từ
Đã chết

Tôi gõ vào hoàng hôn
Bằng cái hấp hối của nắng
Là hấp hối của ngày
Tôi niệm gì
Không kịp

Tôi gõ vào bóng đêm
Bằng nhịp tim mờ câm
Tôi niệm bài
Mạt lộ
Cầu siêu
Cho
Vong tôi

Bolsa, April 15, 2020

Tranh, Trịnh Cung