Phan Nhiên Hạo | Thể thao, dao lam

Ở đất nước này
Chiến tranh là trò thể thao
Giết một mạng người là một bàn thắng
Làm người khác bị thương là một bàn hòa
Lịch sử là trọng tài ăn hối lộ
Lãnh tụ trên khán đài cá độ
Bằng máu.

Ở đất nước này
Khi bạn đi xa người ta tha thiết gọi bạn trở về
Khi bạn trở về người ta lục túi
Rồi đẩy bạn ra khỏi cửa
Bạn lại đi xa, người ta tha thiết gọi bạn trở về
Lần này trở về bạn bỏ trong túi
Một lưỡi dao lam.

05.2020