Nguyễn Quốc Chánh – Cướp cạn mắc cạn 2020 (gợi hứng từ truyện viễn tưởng “Người Bị Hun Khói” của Nguyễn Ái Quốc mà có người cho là có tính tiên tri)


 

“Cướp Cạn Mắc Cạn 2020” tạm thời khép lại loạt hình nhằm gợi ý hay kể chuyện chỉ trong giới hạn của 3 tấm hình. Có khi chụp ngẫu nhiên có khi chụp dàn dựng và mỗi tấm hình với đặc trưng thâu tóm tối đa tính hiện thực của nhiếp ảnh, nó vừa cung cắp bằng chứng khách quan cho tính truyện vừa gợi hứng cho trí tưởng tượng. Và khi kết hợp 3 hình với nhau là đã bắt chước cấu trúc căn bản của bài luận học trò hay kết cấu một câu truyện có đầu đuôi kiểu Hollywood. Một đằng là phim truyện một đằng khác là hình truyện. Phim truyện là một chuỗi thời gian trong một chuỗi không gian để thể hiện một tình trạng hay một vấn đề trừu tượng, còn hình truyện là một chớp mắt thời gian trong vài lát cắt không gian chỉ để khơi một chấm tình trạng hay một điểm ý tưởng, có khi rất mơ hồ và có khi rất cụ thể. Khi thời gian và không gian giao nhau trong một lát rất mỏng và rất nhanh, có khi chỉ tạo ra một cảm xúc rất mong manh có khi thì cực mạnh, và có lẽ đó là đặc tính của nhiếp ảnh.
 
Nguyễn Quốc Chánh