Trần Phương Kỳ – Nước lên

nước lên! nước lên! dọc bờ sông
chỉ toàn rác và cứt. lũ trẻ
đầu trọc lang thang dọc bờ sông
không còn nơi để tắm. chúng nó

ăn và ỉa. chúng nó chỉ biết
ăn và ỉa. cứt và rác nổi
đầy sông. lũ trẻ đầu trọc phải
lang thang không còn nơi để tắm!