Trần Phương Kỳ – máu là/màu là. ghi nhận

máu là/màu là

máu là máu là máu là
màu là màu là màu là
màu máu là máu màu là

đêm sâu sâu vô tận
ngồi trên bờ vực nhìn hoài

có hòn đá rơi tiếng vang xa lắc trong khoảnh khắc khôn cùng:
ánh sáng loé màu máu

màu là/máu là

 
 

ghi nhận

hiu quạnh con đường về
mảnh vỡ cứa lòng chân
chân trần tay suông tiếng thở gấp
& mảnh trăng khô

có tiếng vỡ vụn lạnh
tiếng chim vỗ cánh chiều
sương sa: quạnh hiu nhói chân trần