Dương Nghiễm Mậu – Thanh Tâm Tuyền, những người bạn và tạp chí Sáng Tạo (Phần cuối)

(Tiếp theo chương 4)

TỔNG MỤC LỤC TẠP CHÍ SÁNG TẠO (bộ cũ: 1956-1959; bộ mới: 1959-1960)

Tạp chí Sáng Tạo (bộ cũ): tạp chí văn nghệ xuất bản hàng tháng, Mai Thảo chủ trương biên tập. Đây là bảng mục lục từng số tạp chí từ số 1 phát hành tháng 10 năm 1956 đến số 31 tháng 9 năm 1959.

———-

SÁNG TẠO số 1 tháng 10 năm 1956

Nội dung:

MAI THẢO Sàigòn , thủ đô văn hóa Việt Nam | trang 1

NGUYÊN SA Kiến thức rộng và chuyên môn | trang 6

LÊ VĂN SIÊU Quán cháo lú | trang 13

MẶC ĐỖ Công việc dịch văn | trang 19

LÊ THƯƠNG Xét qua nguyên-lý âm nhạc trong căn bản ngôn ngữ | trang 25

VŨ KHẮC KHOAN Sân khấu và vấn đề xây dựng con người | trang 32

THÁI TUẤN Một vài nhận xét về nghệ thuật | trang 36

NGUYỄN SỸ TẾ Một quan niệm nhận thức Nguyễn Du | trang 44

———-

SÁNG TẠO số 2 tháng 11 năm 1956

Nội dung:

LÊ VĂN SIÊU Thử định nghĩa văn hóa | trang 1

VŨ KHẮC KHOAN Ba người bạn | trang 8

TRẦN THANH HIỆP Say những chuyến mùa đi-Chắp nối-Bài thơ yêu | trang 21

DUY THANH Trường hợp Picasso | trang 24

QUÁCH THOẠI Xanh | trang 28

HOÀNG THÁI LINH Giáo dục: Áp bức hay giải phóng | trang 29

THANH TÂM TUYỀN Sự tầm thường cần thiết của ngày khai trường | trang 35

TÔ KIỀU NGÂN Mùa xuân nhớ người | trang 38

NGUYÊN SA Tự do | trang 41

DOÃN QUỐC SỸ Đi tìm dân tộc tính trong những chuyện cổ tích

Việt Nam | trang 42

MẶC ĐỖ Đọc La Chute của A. Camus | trang 51

NGUYÊN SA Kinh nghiệm Hemingway | trang 52

———-

SÁNG TẠO số 3 tháng 12 1956

Nội dung:

LÊ VĂN SIÊU Thử định nghĩa văn hóa | trang 1

MAI THẢO Những ngón tay bắt được của trời | trang 7

QUÁCH THOẠI Cờ dân chủ | trang 15

NGUYÊN SA Hồ Xuân Hương người lạ mặt | trang 17

LÊ THƯƠNG Tìm đường sống cho âm nhạc | trang 21

DUY THANH Khép cửa | trang 28

THANH TÂM TUYỀN Hơi thở ngực tôi | trang 38

ĐÀO SỸ CHU Hội họa Trung Hoa | trang 40

NGUYỄN SỸ TẾ Ý thức siêu nhân trong thơ văn Nguyễn Công Trứ | trang 47

QUA CÁC BỘ MÔN VĂN NGHỆ: HÀM THẠCH: Tôi không còn cô độc – thơ Thanh Tâm Tuyền (52); NGUYÊN SA: | trang Tử tinh hoa – Khảo luận của Nguyễn Duy Cần (54); TRẦN LÊ NGUYỄN: Thành Cát Tư Hãn kịch của Vi Huyền Đắc (53); TRƯỜNG GIANG: Hội nghị quốc tế về thơ tại Bruxelles (55)

———-

SÁNG TẠO số 4 tháng 1 năm 1957

Nội dung:

NGUYỄN SỸ TẾ Thần trí và hồn tính của dân tộc Việt Nam | trang 1

NGUYÊN SA Tôi sẽ sang thăm em – Nước ngọt – Tiễn biệt | trang 6

TRẦN THANH HIỆP Hai lần nhìn một Calcutta | trang 9

TÔ THÙY YÊN Tình anh em | trang 14

TRẦN VĂN HIẾN MINH Vấn đề thống nhất ngôn ngữ | trang 15

THÁI TUẤN Siêu thực và ấn tượng | trang 17

THANH TÂM TUYỀN Hãy cho anh khóc bằng mắt em

Những cuộc tình duyên Budapest | trang 23

NGUYÊN SA Cái chết của người thi sĩ | trang 24

DOÃN QUỐC SỸ Xây dựng một nền đại học Việt thuần túy | trang 29

THÁI BẠCH Ca dao miền Nam | trang 35

TRẦN THANH HIỆP Đêm phố Delhi – Mahatma Mahatma- Gautama Gautama | trang 42

TÔ KIỀU NGÂN Khảo về hò Huế | trang 43

TẠ TỴ Thu trên đất Lào | trang 49

QUA CÁC BỘ MÔN VĂN NGHỆ: DUY THANH: Triển lãm hội họa và sơn mài do Hội văn hóa Việt Nam tổ chức (52); HÀM THẠCH: Sợ Lửa của Doãn Quốc Sỹ (53); TRẦN LÊ NGUYỄN: Kịch từ nước ngoài đến nước mình (56); TRƯỜNG GIANG: Giải thưởng văn chương 1956 (53); Hội liên hiệp những nhà văn tự do (54); Giải thưởng nghệ thuật quốc tế tại Venise (55)

———-

SÁNG TẠO số 5 tháng 2 năm 1957. SỐ MÙA XUÂN

Nội dung:

SÁNG TẠO Lời tòa soạn gửi bạn đọc | trang 1

DOÃN QUỐC SỸ Cánh đồng xanh | trang 2

THANH TÂM TUYỀN Bài ngợi ca tình yêu | trang 16

THANH NAM Người trong tranh | trang 21

ĐINH HÙNG Khi mới nhớn | trang 33

NGUYÊN SA Lớp học mùa xuân | trang 35

DUY THANH Đống rác | trang 43

TRẦN THANH HIỆP Himalaya | trang 51

QUÁCH THOẠI Giấc ngủ đêm xuân | trang 53

TÔ KIỀU NGÂN Hội mùa xuân | trang 55

TRẦN LÊ NGUYỄN Các em đi vào mai sau | trang 63

TẠ TỴ Người trước cửa | trang 65

VŨ HOÀNG CHƯƠNG Bao giờ có nguyệt | trang 73

NGƯỜI SÔNG THƯƠNG Sự bí mật của đời nàng | trang 74

NGUYÊN SA Bài hát Cửu Long | trang 82

MẶC ĐỖ Khung cửa mở | trang 83

HUY QUANG Đất quê hương | trang 89

———-

SÁNG TẠO số 6 tháng 3 năm 1957

Nội dung:

LÊ VĂN SIÊU Phong độ văn hóa | trang 1

NGƯỜI SÔNG THƯƠNG Trời xanh con chim nhỏ | trang 6

NGUYÊN SA Hãy đưa tôi ra bờ sông | trang 7

TÔ THÙY YÊN Tuyên ngôn | trang 8

DOÃN QUỐC SỸ Chiếc chiếu hoa cạp điều | trang 9

NGUYỄN SỸ TẾ Khuynh hướng siêu thoát trong văn chương Việt Nam| trang 16

LÝ HOÀNG PHONG Cái nhìn | trang 26

NGUYÊN SA Triết học là gì? | trang 33

THANH TÂM TUYỀN Thức giấc | trang 39

LANGSTON HUGHES Nostalgic Blues (Thanh Tâm Tuyền dịch) | trang 39

QUÁCH THOẠI Tôi quét | trang 40

MẶC ĐỖ Nem hiaba haltak meg | trang 41

TRẦN THANH HIỆP Để giải quyết mâu thuẫn trong Đoạn trường tân thanh | trang 44

QUA CÁC BỘ MÔN VĂN NGHỆ: HÀM THẠCH: Tiếu lâm tân thời của Ba Vui (53); TRẦN LÊ NGUYỄN: Xem phim Đất lành (54); TRƯỜNG GIANG: Các giải thưởng văn nghệ quốc tế (55); THÁI TUẤN: Vài nhận xét về triển lãm hội họa Tạ Tỵ (56)

———-

SÁNG TẠO số 7 tháng 4 năm 1957

Nội dung:

TRẦN THANH HIỆP Vấn đề định nghĩa triết học | trang 1

THANH TÂM TUYỀN Bao giờ | trang 7

QUÁCH THOẠI Đường tự do | trang 8

DUY THANH Hoang | trang 9

MAI THẢO Cửa hiệu tạp hóa | trang 10

DOÃN QUỐC SỸ Cái chết của một người | trang 16

THANH TÂM TUYỀN Trèo lên cây bưởi hái hoa | trang 21

TẠ TỴ Nửa đêm về sáng | trang 25

THÁI TUẤN Hội họa sẽ đi về đâu? | trang 33

NGUYỄN SỸ TẾ Hệ thống trào phúng của Trần Tế Xương | trang 36

NGUYÊN SA Đẹp | trang 47

TÔ THÙY YÊN Cánh đồng con ngựa chuyến tàu | trang 48

NGUYỄN PHỤNG Giáo dục âm nhạc | trang 49

QUA CÁC BỘ MÔN VĂN NGHỆ: NGUYỄN ĐĂNG: Phê bình Vượt Sóng của Phan Minh Hồng (53); DUY THANH: Triển lãm của Shungo Sekiguchi (54); TRƯỜNG GIANG: Triển lãm hội họa và thời đại (55) – Nổi danh sau khi chết (55); MAI THẢO: Phê bình Chữ Tình truyện ngắn của Võ Phiến (55)

———-

SÁNG TẠO số 8 tháng 5 năm 1957

Nội dung:

NGUYỄN SỸ TẾ Vấn đề phân chia thời đại và khuynh hướng

văn học Việt Nam | trang 1

NGUYÊN SA Tôi sẽ bỏ đi rất xa | trang 8

CUNG TRẦM TƯỞNG Đà Giang | trang 9

TÔ THÙY YÊN Tôi lên tiếng | trang 10

NGUYÊN SA Vấn đề triết học căn bản | trang 11

LÝ HOÀNG PHONG Con sông | trang 17

VĨNH LỘC Mái nhà | trang 25

DUY THANH Nói về hội họa | trang 30

NGƯỜI SÔNG THƯƠNG Người bỏ quên | trang 35

TRẦN THANH HIỆP Vài điểm gợi ý về thơ tự do | trang 41

THANH TÂM TUYỀN Bài ngợi ca tình yêu | trang 48

TÔ KIỀU NGÂN Về một ánh nắng | trang 50

QUA CÁC BỘ MÔN VĂN NGHỆ: NGUYỄN ĐĂNG: Phê bình Xác lá rừng thu, thơ Diên Nghị (53); TRƯỜNG GIANG: Tranh áp phích và các giải thưởng – Chung quanh cuộc đời Van Gogh (54); Triển lãm Picasso (55); THANH NAM: Một ý kiến về U Hoài của Doãn Quốc Sỹ (55); HẦU ANH: Nhà văn Herve Bazin và một triệu quan – Đại hội điện ảnh lần thứ 18 tại Venise (56)

———-

SÁNG TẠO số 9 tháng 6 năm 1957

Nội dung:

NGUYÊN SA Con đường triết học | trang 1

THẠCH CHƯƠNG Tôi khóc hôm nay | trang 7

NGUYỄN SỸ TẾ 1802 | trang 9

MAI THẢO Những vị sao thứ nhất | trang 15

DUY THANH Em đã nghe gì trong bài thơ hôm nay | trang 23

CUNG TRẦM TƯỞNG Khoác kín | trang 24

DOÃN QUỐC SỸ Gìn vàng giữ ngọc | trang 25

NGUYỄN VĂN MÙI Nguyễn Khuyến thi sĩ của đồng quê nước Việt | trang 38

NGUYỄN PHỤNG Dân ca, một yếu tố nhân loại của việc giáo dục | trang 44

NGUYÊN SA Có phải em về đêm nay | trang 47

THÁI TUẤN Hội họa cổ điển | trang 49

QUA CÁC BỘ MÔN VĂN NGHỆ: NGUYỄN ĐĂNG: Giới thiệu sách mới: Một nhân chứng của Vương Văn Quảng – Chiều cuối năm của Đỗ Tấn (54); TRƯỜNG GIANG: 9 bức tranh mới của Cézanne – Một cuộc triển lãm hội họa Á Châu (55); HẦU ANH: Triển lãm tranh kiếng của Văn Huê; NGUYỄN ĐĂNG: Thực hiện cuốn phim Tiếng chuông Thiên Mụ (56)

———-

SÁNG TẠO số 10 tháng 7 năm 1957

Nội dung:

NGUYỄN SỸ TẾ Tinh thần văn học đời Lê Thánh Tôn | trang 1

NGUYÊN SA Lò luyện người | trang 7

THANH TÂM TUYỀN Khai từ của một bản anh hùng ca | trang 13

HOÀNG THÁI LINH Văn chương và siêu hình học | trang 19

DOÃN QUỐC SỸ Trạng Quỳnh đi sứ | trang 25

LÊ VĂN SIÊU Chôn sống các tôn thất nhà Lý | trang 34

LÊ CAO PHAN Sự tiến triển của ngành âm nhạc thiếu nhi | trang 44

VĨINH LỘC Mùa thu lá vàng | trang 50

QUA CÁC BỘ MÔN VĂN NGHỆ: NGUYỄN ĐĂNG: Sách mới: Thơ Bàng Bá Lân – Người đi qua lô cốt, tiểu thuyết của Tô Kiều Ngân (54) Đường thi của Trần Trọng San (55); TRƯỜNG GIANG: Qua các cuộc triển lãm ở Saigon (56)

———-

SÁNG TẠO số 11 tháng 8 năm 1957

Nội dung :

DOÃN QUỐC SỸ Nền đại học văn khoa Việt Nam | trang 1

NGUYÊN SA Triết học của Kant | trang 11

NGƯỜI SÔNG THƯƠNG Chuyến xe lô | trang 17

VŨ KHẮC KHOAN Một khía cạnh tâm sự của Ôn Như Hầu | trang 25

THANH TÂM TUYỀN Một chỗ trên ôtô buýt | trang 30

DUY THANH Bài thư tình số 13 | trang 30

CUNG TRẦM TƯỞNG Tôi còn yêu , còn yêu , tôi còn yêu | trang 32

LÝ HOÀNG PHONG Ngoài hàng dậu | trang 33

THÁI TUẤN Nhận xét về hội họa trừu tượng | trang 43

TÔ THÙY YÊN Tại sao không? – Tôi | trang 44

TRẦN THANH HiỆP Cảm xúc | trang 45

THANH TÂM TUYỀN Sớm mai | trang 46

KIÊM MINH Con thuyền giấy | trang 48

TRẦN THANH HIỆP Nguồn rung cảm trong văn nghệ Ấn Độ | trang 50

QUA CÁC BỘ MÔN VĂN NGHỆ: NGUYỄN ĐĂNG: Xưởng kịch của những người yêu kịch (54); QUAN SƠN: Thêm một ý kiến về cuốn Văn học Việt Nam thời Lý của Lê Văn Siêu (54); TRƯỜNG GIANG: Khai mạc xưởng họa Tú-Duyên – Triển lãm tranh thuốc nước và bột mầu của bà Wainright (55); HẦU ANH: Con bọ hung vàng, truyện của Edgar Poe – Nghệ thuật nhiếp ảnh Nguyễn Mạnh Dân (56)

———-

SÁNG TẠO số 12 tháng 9 năm 1957

Nội dung:

TÁM TÁC GIẢ Bản lên tiếng của tám tác giả Việt Nam | trang 1

Doãn Quốc Sỹ – Duy Thanh – Mai Thảo

Mặc Đỗ – Nguyễn Sỹ Tế – Thanh Tâm Tuyền

Trần Thanh Hiệp – Vũ khắc Khoan

HOÀNG THÁI LINH Thông cảm | trang 2

NGUYÊN SA Triết học của Kant II | trang 9

TÔ THÙY YÊN Đám cưới | trang 13

NGUYÊN SA Bài thơ ngắn | trang 15

SAO BĂNG Trắng | trang 15

THỦY THỦ Một mình | trang 16

DUY THANH Khung cửa – Giòng sông | trang 17

NGƯỜI SÔNG THƯƠNG Người lữ khách trong thành phố chúng ta | trang 18

DOÃN QUỐC SỸ Trăng sao | trang 25

THÁI TUẤN Thái độ cần thiết khi xem tranh | trang 33

LÊ VĂN SIÊU Biên kinh trên lá chuối | trang 38

THANH NAM Con mèo hoang | trang 42

QUA CÁC BỘ MÔN VĂN NGHỆ: MAI THẢO: Ai có qua cầu, tâm bút của Hoai Dồng Vọng (53); HẦU ANH: Tặng phẩm của trùng dương của Anne Morrow Lindbergh (53); MẶC ĐỖ: Đọc Nam et Sylvie của Nam Kim (54); NGUYỄN ĐĂNG: Chống Mác Xít của Nguyễn Kiên Trung (56)

———-

SÁNG TẠO số 13 tháng 10 năm 1957

Nội dung:

MAI THẢO Một vài ý nghĩ gửi bạn đọc | trang 1

NGUYÊN SA Tâm sự | trang 9

DOÃN QUỐC SỸ Góp ý kiến xây dựng quốc học | trang 10

NGUYÊN SA Triết học và ngôn ngữ | trang 15

THANH TÂM TUYỀN Isabelle | trang 25

TRẦN THANH HIỆP Điện ảnh quốc tế và Việt Nam | trang 35

NGY CAO UYÊN Tự họa | trang 39

THẠCH TRÂN Cung thầm | trang 39

NGUYỄN THANH GIÁ Cho tôi nói một điều | trang 40

VƯƠNG TÂN Chúng mình | trang 41

NGUYỄN SỸ TẾ Sự tích Đông phương | trang 42

NGUYỄN PHỤNG Ca khúc bình dân và dân ca | trang 47

LÔI TAM Cách biệt | trang 49

QUA CÁC BỘ MÔN VĂN NGHỆ: HÀM THẠCH: Bức tranh Cây văn hiến của Lê Văn Siêu và Tú Duyên (54); TRƯỜNG GIANG: Triển lãm của Trần Văn Thọ (54); NGUYỄN ĐĂNG: Nội cỏ của thiên đường, truyện dịch của Vĩnh Sơn Lang (55) Chiếc áo thiên thanh, truyện ngắn chọn lọc của nhà xuất bản Trùng Dương – Số Phụng Sự, đặc san văn nghệ quân đội – Chiếc áo cưới màu hồng của Nguyễn Vỹ (56)

———-

SÁNG TẠO số 14 tháng 11 năm 1957

Nội dung:

NGUYỄN SỸ TẾ Văn chương cổ điển Việt Nam | trang 1

THÁI TUẤN Tìm hiểu hội họa mới: Trường biểu hiện | trang 8

HÀN SINH Người bạn cũ | trang 13

TRẦN THANH HIỆP Những người đi trong tình cờ | trang 17

NGUYÊN SA Gọi em | trang 22

VƯƠNG TÂN Đổi thay | trang 23

SAO BĂNG Màu trắng | trang 23

THẠCH TRÂN Tôi còn sống giữa đời | trang 24

DOÃN QUỐC SỸ Đoàn quân xung phong | trang 25

NGUYÊN SA Nhận định đại cương về triết học hiện hữu | trang 34

MẶC ĐỖ Một buổi họp mặt | trang 41

THAO TRƯỜNG Hương gió lướt đi | trang 46

QUA CÁC BỘ MÔN VĂN NGHỆ: NGUYỄN ĐĂNG: Sách mới: Tiếng võng dưa, thơ Bàng Bá Lân – Tình hương dạ lý của nhà xuất bản Hướng Dương (52) Tuyển tập Tình thương của U.B.C.Đ. C.D.T.C. Bộ quốc phòng (53); MAI THẢO: Đi tìm một căn bản tư tưởng của Nghiêm Xuân Hồng (54); HẦU ANH: Triển lãm Thuận Hồ; TRƯỜNG GIANG: Trưng bày họa phẩm ở hội chợ triển lãm Thị Nghè (55)

———-

SÁNG TẠO số 15 tháng 12 năm 1957

Nội dung:

NGUYỄN SỸ TẾ Văn chương cổ điển Việt Nam | trang 1

THÁI TUẤN Loại tranh mộc bản Việt Nam | trang 8

PHẠM NGUYÊN VŨ Nước mắt | trang 13

THÁI BẠCH Thơ trào phúng miền Nam | trang 21

DOÃN QUỐC SỸ Đoàn quân xung phong II | trang 25

LÊ VĂN SIÊU Trả lời ông Ngô Quân về sách Nếp sống tình cảm của người Việt Nam | trang 36

TÔ THÙY YÊN Hú tim – Bọt nước | trang 43

DUY THANH Bài thơ nga | trang 43

PHẠM NGUYÊN VŨ Và tiếng nói | trang 44

NHỊ Chưa | trang 45

NGUYÊN SA Nguyễn Du trên những nẻo đường tự do | trang 46

QUA CÁC BỘ MÔN VĂN NGHỆ: TRƯỜNG GIANG: Các cuộc triển lãm hội họa ở Sàigon (54) – Lập một phòng triển lãm thường trực ( 55); NGUYỄN ĐĂNG: Sách mới: Bốn mươi của Mặc Đỗ – Người nữ danh ca và Hồng Ngọc của Thanh Nam (55) – Đoàn kết luận của Thái Lăng Nghiêm (56)

———-

SÁNG TẠO số 16 tháng 1 năm 1958

Nội dung:

NGUYÊN SA Vấn đề thượng đế trong văn chương V.N. | trang 1

DUY THANH Nói về hội họa | trang 8

THANH TÂM TUYỀN Thoại ơi ! Thoại ơi ! Không biết khóc | trang 12

QUÁCH THOẠI Thơ | trang 16

LỮ HỒ Thơ, tục: Hồ Xuân Hương | trang 20

DOÃN QUỐC SỸ Căn nhà hoang | trang 25

THÁI BẠCH Đỗ Minh Tâm, một nhà thơ trào phúng | trang 33

THAO TRƯỜNG Hai thế kỷ | trang 38

NGUYỄN ĐÌNH HÒA Phương pháp học và dạy sinh ngữ | trang 43

QUA CÁC BỘ MÔN VĂN NGHỆ: QUAN SƠN: Nguồn sáng mới của Trí Siêu Tuệ Quang (51); Huỳnh Văn Phẩm: Triển lãm thường niên hội họa và sơn mài của Hội văn hóa Việt Nam (51) – Triển lãm Thái Tuấn (53) – Triển lãm BéKy (54); NGUYỄN ĐĂNG: Sách mới: Người tù của Võ Phiến – Bão rừng của Nguyễn Văn Xuân – Những năm trưởng thành của Van wick Brooxs, bản dịch của Từ An Tùng (55-56)

———-

SÁNG TẠO số 17 tháng 2 năm 1958. Số Mùa Xuân Mậu Tuất

Nội dung:

NGUYỄN SỸ TẾ Kinh thành | trang 5

NGUYÊN SA Người con gái trong truyện Liêu trai | trang 15

VŨ HOÀNG CHƯƠNG Tuổi xanh | trang 26

QUÁCH THOẠI Chiều tiễn biệt – Trăng thiếu phụ | trang 27

TRẦN LÊ NGUYỄN Ngày tháng rời của cửa cuộc đời | trang 29

TRẦN THANH HIỆP Tuổi trẻ | trang 36

ĐINH HÙNG Thảo dã xuân tình – Gửi Thạch Lam | trang 41

MAI THẢO Căn nhà vùng nước mặn | trang 43

THANH TÂM TUYỀN Ba chị em | trang 49

KIÊM MINH Về trường hợp một đôi môi | trang 64

NGƯỜI SÔNG THƯƠNG Nhớ biển | trang 69

DUY THANH Thơ của một người – Những bài thơ chữ một | trang 75

VĨNH LỘC Ánh trăng trên sông | trang 77

DOÃN QUỐC SỸ Hồ Thùy Dương | trang 83

VƯƠNG TÂN Làm thi sỹ không tên không tuổi | trang 112

TÔ THÙY YÊN Ký thác | trang 113

SAO BĂNG Đôi mắt – Hai mươi lăm | trang 114

DUY THANH Giấc ngủ | trang 115

THANH NAM Người đóng kịch | trang 122

PHẠM NGUYÊN VŨ Ngoài vườn xuân | trang 127

TRẦN LÊ NGUYỄN Giao duyên | trang 137

HUY QUANG Sau mười năm | trang 139

TÔ KIỀU NGÂN Thư quê hương | trang 143

TRẦN THANH HIỆP Bài chiến ca ánh sáng | trang 147

LÝ HOÀNG PHONG Tình ca | trang 150

LỮ HỒ Chung quanh một tin vặt | trang 157

TÔ THÙY YÊN Sàigòn, ngày … | trang 165

TẠ TỴ Cuốn sách tặng | trang 172

HỌA PHẨM Thôn nữ: THÁI TUẤN

Chiều ngoài khuôn của: TẠ TỴ

Thiếu nữ: DUY THANH

Ngoại ô: NGỌC DŨNG

———-

SÁNG TẠO số 18 tháng 3 năm 1958

Nội dung:

MAI THẢO Về một hiện tượng trưởng thành của nghệ thuật | trang 1

VĨNH LỘC Giấc ngủ buổi chiều | trang 10

LÝ HOÀNG PHONG Những giờ cuối cùng của Thoại | trang 17

NGUYỄN SỸ TẾ Sĩ phu V.N. trước cuộc xâm lăng của người Pháp | trang 24

PHẠM NGUYÊN VŨ Hành khúc | trang 32

TẠ TỴ Những viên sỏi | trang 33

THANH TÂM TUYỀN Những bài thơ của tháng chạp đau buồn | trang 46

LỮ HỒ Bài ca của một cuồng sĩ | trang 51

DOÃN QUỐC SỸ Dòng sông định mệnh | trang 61

THÁI TUẤN Đường nét và màu sắc | trang 73

QUA CÁC BỘ MÔN VĂN NGHỆ: NGUYỄN ĐĂNG: Đọc Vũ nữ Sàigon của Hoàng Hải Thủy (78) – Khúc nhạc màu xanh thơ Tuấn Giang (79); MAI THẢO: Đọc Trên vỉa hè Sàigon của Triều Đẩu (78) – Thần Tháp Rùa, truyện ngắn của Vũ Khắc Khoan (79)

———-

SÁNG TẠO số 19 tháng 4 năm 1958

Nội dung:

NGUYỄN SỸ TẾ Chủ thuyết siêu thực | trang 1

LÊ VĂN SIÊU Hà Ô Lôi, tiếng hát giết người | trang 12

QUÁCH THOẠI Những tiếng giày | trang 29

TUẤN GIANG Ánh mắt | trang 29

THẠCH TRÂN Ngậm ngùi | trang 30

ĐOÀN ĐÌNH QUỲNH Cầu nguyện | trang 31

SAO BĂNG Yêu | trang 31

TÔ THÙY YÊN Dù sao | trang 32

LÔI TAM Phía mặt trời mọc | trang 33

THÁI BẠCH Một nữ sĩ miền nam | trang 38

DOÃN QUỐC SỸ Dòng sông định mệnh | trang 41

NGUYỄN PHỤNG Hệ thống âm nhạc Nhật Bản | trang 60

TẠ TỴ Bài thơ của một người | trang 65

MAI THẢO Chiếc xe đạp cũ | trang 67

NGUYÊN SA Con người trong triết học hiện đại | trang 72

QUA CÁC BỘ MÔN VĂN NGHỆ: NGUYỄN ĐĂNG: Xóm nghèo, tập truyện ngắn của Nguyễn Thị Vinh – Bốn truyện ngắn Anh Văn chọn lọc, bản dịch của Võ Hà Lang (78); NGUYỄN TRUNG: Một ý kiến về triển lãm Duy Thanh (79); MAI THẢO: Lịch trình diễn tiến của Phong trào quốc gia Việt Nam của Nghiêm Xuân Hồng (80)

———-

SÁNG TẠO số 20 tháng tháng 5 năm 1958

Nội dung:

MAI THẢO Vấn đề sân khấu Việt Nam | trang 1

NGUYỄN DUY DIỄN Phân tích nghệ thuật | trang 11

VÕ PHIẾN Kể trong đêm khuya | trang 15

NGƯỜI SÔNG THƯƠNG Chuyến xe chiều – Nghẹn ngào

Khúc hát một búc tranh | trang 27

NGỌC DŨNG Đêm | trang 27

NGUYÊN SA Ngỏ ý | trang 28

LỮ HỒ Vấn đề dạy văn quốc ngữ | trang 29

DOÃN QUỐC SỸ Dòng sông định mệnh | trang 33

THÁI BẠCH Bạch mai thi xã | trang 49

HOÀNG BẢO VIỆT Đi tìm thế giới trẻ con | trang 53

TÔ THÙY YÊN Trong vườn địa đàng | trang 58

NGUYỄN ĐÌNH HÒA Thân thế thi sĩ H.W. Longfellow | trang 62

THẠCH TRÂN Trăng đốm đèn | trang 67

NGUYÊN SA Sự cô độc thiêt yếu | trang 71

QUA CÁC BỘ MÔN VĂN NGHỆ: TRẦN THANH HIỆP: Ban ca vũ nhạc Huế trình diễn ca vũ nhạc cổ Việt Nam (77); NGUYỄN TRUNG: Triển lãm hội họa Nguyễn Văn Quế (78); TRƯỜNG GIANG: Triển lãm Đình Trọng và Huy Tường (79); NGUYỄN ĐĂNG: Sách mới: Trăng Nước Đồng Nai của Nguyễn Hoạt (80)

———-

SÁNG TẠO số 21 tháng 6 năm 1958

Nội dung:

NGUYỄN SỸ TẾ Bàn về văn học sử Việt Nam | trang 1

TRẦN THANH HIỆP Chúng ta hình thành văn nghệ | trang 9

QUÁCH THOẠI Đêm | trang 16

THẠCH CHƯƠNG Đòi sống | trang 17

LÔI TAM Tôi cúi đầu đi đêm nay | trang 18

VÕ PHIẾN Kể trong đêm khuya | trang 19

THÁI BẠCH Khái luận về đặc tính của văn nghệ miền Nam | trang 33

DUY THANH Thằng Khởi | trang 38

LÊ CAO PHAN Sáng tác nhạc thiếu nhi | trang 44

PHẠM NGUYÊN VŨ Tình bằng hữu chiến đấu | trang 49

TIÊU HÀ Hải đăng | trang 52

TÔ THÙY YÊN Tội nghiệp – Cảm giác | trang 52

DOÃN QUỐC SỸ Dòng sông định mệnh | trang 53

NGUYÊN SA Kinh nghiệm thi ca | trang 65

VƯƠNG TÂN Bản hành ca số một | trang 73

QUA CÁC BỘ MÔN VĂN NGHỆ: MẠC SƠN: Đọc sách: Những vấn đề của Đông Nam Á của Tạ Văn Nho (75); NGUYỄN TRUNG: Triển lãm Hà Hồng Liên (77); THÁI TUẤN: Xem triển lãm hội họa Phi Luật Tân (78); TRƯỜNG GIANG: Triển lãm Stephane Magnard (79); NGUYỄN ĐĂNG: Đọc sách Nhận định của Nguyễn Văn Trung – Triển lãm hội họa của Nghi Cao Uyên tại Phi Luật Tân (80)

———-

SÁNG TẠO số 22 tháng 7 năm 1958

Nội dung:

NGUYỄN SỸ TẾ Vấn đề xác định một thời hiện đại

trong văn học Việt Nam | trang 1

NGUYÊN SA | trang – Đêm mưa | trang 8

THANH TÂM TUYỀN Dạ khúc | trang 17

TRẦN THANH HIỆP Tôi còn gì nữa | trang 17

TÔ THÙY YÊN Bi hành khúc – Bài học về vạn vật | trang 19

NGUYỄN DUY DIỄN Xây dựng | trang 20

NGUYỄN THIỆU LÂU Một thành tích của một quân nhân Việt Nam | trang 22

DUY THANH Cầu thang | trang 25

HÒNG THÁI LINH Trường hợp Francoise Sagan | trang 33

MAI TRUNG TĨNH Hạnh phúc | trang 46

VƯƠNG TÂN Chiều | trang 47

THÁI TUẤN Hình thể trong hội họa | trang 48

DOÃN QUỐC SỸ Sách ước | trang 52

NGUYỄN DUY DIỄN Cao Bá Quát , một chiến sĩ cách mạng | trang 71

QUA CÁC BỘ MÔN VĂN NGHỆ: MẠC SƠN: Đọc sách: Đem tâm tình viết lịch sử của Nguyễn Kiên Trung (76); THÁI TUẤN: Triển lãm hội họa của các em học sinh (77); HẦU ANH: Triển lãm Phạm Huy Tường – Triển lãm Văn Đen (78) – Giải thưởng văn chương văn hóa vụ 1957 (78); MAI THẢO: Đọc sách: Những thiên đường lỡ của Triều Đẩu (79)

———-

SÁNG TẠO số 23 tháng 8năm 1958

Nội dung:

MƯỜI TÁC GIẢ Chúng tôi thành lập ban kịch: Đêm Hà Nội | trang 1

THAO TRƯỜNG Đàn ông | trang 4

PHAN VĂN DẬT Bài thơ khóc Thị Bằng không phải của

vua Nguyễn dực Tông | trang 8

HOÀNG BẢO VIỆT Thầm hiểu | trang 17

MAI TRUNG TĨNH Khi anh đến | trang 18

DUY THANH Điệu buồn | trang 19

NGƯỜI SÔNG THƯƠNG Quyển sách | trang 20

THÁI BẠCH Nữ sĩ Trần Kim Phụng | trang 27

THANH TÂM TUYỀN Tư | trang 33

LÊ HUY OANH Khảo về thơ Beaudelaire | trang 42

TRẦN LÊ NGUYỄN Phương 2 | trang 54

VƯƠNG TÂN Cô liêu | trang 55

TRẦN THANH HIỆP Sân khấu | trang 56

QUÁCH THOẠI Hương Giang dạ nguyệt | trang 57

LỮ HỒ Định mệnh văn học | trang 58

DOÃN QUỐC SỸ Khu vườn bên cử sổ | trang 65

QUA CÁC BỘ MÔN VĂN NGHỆ: Bá cáo của Viện Đại Học Huế (76); MAI THẢO: Tìm về sinh lộ, truyện dài của Kỳ Văn Nguyên (76); THÁI TUẤN: Triển lãm của Thuận Hồ – Triển lãm Trần đình Thụy (77); VỊ XUYÊN: Xây dựng một ban kịch tuyên truyền của Nguyễn Hoài Văn (79)

———-

SÁNG TẠO số 24 tháng 9 năm 1958

Nội dung:

THANH TÂM TUYỀN Những người đã chết đều có thực | trang 1

TÔ THÙY YÊN Nhân nói về một danh từ | trang 10

DUY THANH Câu hỏi – Thu | trang 10

MAI TRUNG TĨNH Bao giờ – Buổi sáng | trang 11

NGUYỄN DUY DIỄN Sáng thế kỷ | trang 13

TUẤN HUY Hành trình ngày mai | trang 14

NGƯỜi SÔNG THƯƠNG Con đường | trang 15

LÊ HUY OANH Khảo về thơ Beaudelaire | trang 23

DOÃN QUỐC SỸ Khu vườn bên cửa sổ | trang 33

VƯƠNG TÂN Mênh mang – Vời vợi | trang 44

TRẦN LÊ NGUYỄN Anh | trang 45

VŨ NGUYÊN Mùa xuân xa | trang 47

TÔ THÙY YÊN Những ý nghĩ vào buổi chiều | trang 48

VIỆT TỬ Cao bá Quát | trang 49

LỮ HỒ Có chăng một bà Hồ Xuân Hương | trang 67

QUA CÁC BỘ MÔN VĂN NGHỆ: THÁI TUẤN: Triển lãm Nguyễn văn Phương (75) –Triển lãm sơn dầu của họa sỹ Bon Nguyên (76); THANH NAM: Hoa bên vườn cũ của Trần Phương Như (76); DUY THANH: Triển lãm Phạm kim Khải – Triển lãm Võ Minh Nghiêm (78); HỒ NAM: Thuyền thơ – thi tập của Đông Xuyên (79)

————

SÁNG TẠO số 25 tháng 10 năm 1958. Kỷ niệm đệ nhị chu niên – số đặc biệt Hà Nội

Nội dung:

SÁNG TẠO Gửi bạn đọc | trang 1

NGƯỜI SÔNG THƯƠNG Chị tôi | trang 2

TRẦN THANH HIỆP Bài ca của những người – Tiếng nói | trang 4

THANH TÂM TUYỀN Thành phố – Tên người yêu dấu | trang 6

NGỌC DŨNG Ngoại ô | trang 9

TRẦN THANH HIỆP Ý nghĩa | trang 10

MAI THẢO Quê hương trong trí nhớ | trang 19

TRƯỜNG DZI Tuổi trẻ | trang 26

DOÃN QUỐC SỸ Tiền kiếp | trang 33

VƯƠNG TÂN Về cái chết của một người bạn | trang 43

DUY THANH Bài thơ trong phố vắng | trang 48

MAI TRUNG TĨNH Lịch sử | trang 49

TRẦN LÊ NGUYỄN Nguyện ước | trang 50

VƯƠNG TÂN Tâm sự | trang 51

TÔ THÙY YÊN Thủ đô | trang 53

THANH NAM Quyên | trang 56

TÔ KIỀU NGÂN Phố Hàng Khay | trang 62

THANH TÂM TUYỀN Cuối đường | trang 65

VĨNH LỘC Mưa lúc hoàng hôn | trang 72

DUY THANH Tím | trang 80

Những lá thư Hà Nội | trang 82

PHẠM NGUYÊN VŨ Tiếng động dưới cỏ | trang 90

TÔ THÙY YÊN Vẻ buồn của tình yêu – Và hội họa | trang 100

HUY TRÂM Điệp khúc | trang 101

HOÀNG BẢO VIỆT Nước trôi về nguồn | trang 102

MAI TRUNG TĨNH Trước ngày lên đường | trang 110

ĐINH HÙNG Bao giờ em lấy chồng | trang 116

DUY NĂNG Nguồn | trang 118

Đ. MINH Bài ca hai mươi | trang 120

NGUYỄN SỸ TẾ Mái đầu những Hà Nội | trang 122

———-

SÁNG TẠO số 26 tháng 11 năm 1958

Nội dung:

MAI THẢO Họp mặt ngày giỗ bạn | trang 1

TRẦN THANH HIỆP Thế giới Quách Thoại | trang 9

VƯƠNG TÂN Ở lại | trang 16

NGỌC DŨNG Bài thơ hoang | trang 17

HOÀNG BẢO VIỆT Tìm em | trang 17

NGUYỄN SỸ TẾ Tạp luận | trang 21

DUY THANH Sợi giây | trang 25

THANH TÂM TUYỀN Nhân nghĩ về hội họa | trang 33

TÔ THÙY YÊN Thân phận thi sĩ | trang 39

TRẦN DẠ TỪ Có ai – Mộng đầu – Bước đi | trang 41

DUY THANH Thời gian – Đêm | trang 43

HỒ NAM Thơ Nhật Bản | trang 44

NGUYỄN THIỆU LÂU Một công tác kiến thiết | trang 47

THAO TRƯỜNG Đò dọc | trang 50

THÁI BẠCH Thủ khoa Bùi Hữu Nghĩa | trang 56

HUY QUANG Người Hà Nội | trang 62

THỦY THỦ Nỗi buồn trên đất liền | trang 66

LỮ HỒ Truyện Kiều hấp hối | trang 69

HOÀNG KHANH Hà Nội còn nữa | trang 75

DUY NĂNG Tâm hồn | trang 75

VƯƠNG TÂN Hiu quạnh | trang 76

QUA CÁC BỘ MÔN VĂN NGHỆ: NGUYỄN THỤY: Giàn nhạc đại hòa tấu của V.N.N.H. (77); MẠC SƠN: Duy thức học thông luận của Thạc Đức (77); VƯƠNG TÂN: Giải thưởng Nobel văn chương 1958 (78); NGUYỄN ĐĂNG: Tiếng bên trời của Hà Liên Tử (79) – Gõ đầu trẻ truyện ngắn của Nguyên Sa (80)

———-

SÁNG TẠO số 27 tháng 12 năm 1958

Nội dung:

NGUYỄN SỸ TẾ Triết lý đoạn trường | trang 1

HỒ NAM Khái luận về thi ca Việt Nam | trang 9

VÕ PHIẾN . Dừng chân – Tâm sự | trang 14

NHẬT HƯƠNG Gục đầu | trang 15

NGỌC DŨNG Số hai | trang 16

NGUYỄN THIẾU LĂNG Hờn lưu lạc | trang 16

VƯƠNG TÂN Tĩnh vật – Ngoài phố | trang 17

THẾ HOÀI Mầu mắt người yêu | trang 19

LỮ HỒ Nghĩ về Nguyễn Công Trứ | trang 27

DOÃN QUỐC SỸ Bão vũ trụ | trang 33

NGUYỄN QUANG ĐÀM Vài ý kiến về trường đại học | trang 39

THÁI BẠCH Bộ mặt Đồng Tháp | trang 45

CAO THIÊN LƯƠNG Mây đầu núi | trang 51

TRẦN DẠ TỪ Một bài thơ – Và chủ nhật – Mỏi | trang 55

MAI TRUNG TĨNH Nửa đêm | trang 57

VĨNH LỘC Những chiều mưa | trang 58

TRẦN PHONG Đôi mắt | trang 60

TÔ THÙY YÊN Để phục hồi hội họa | trang 68

NGỌC BÍCH Câu truyện khiếm đề | trang 72

QUA CÁC BỘ MÔN VĂN NGHỆ: THÁI TUẤN: Triển lãm sơn dầu và sơn mài của Văn Thịnh và Lê Thy (77) – Phòng tranh của bà Hồ thị Linh (78); THANH MỴ: Triển lãm H. Hưu (78) –Triển lãm Phạm Tòng (79); HỒ NAM: Juan Ramon Zimenez (80)

———-

SÁNG TẠO số 28 – 29 tháng 1 – 2 năm 1959. Giai phẩm mùa xuân Kỷ Hợi

Nội dung:

SÁNG TẠO Gửi bạn đọc | trang 1

THANH TÂM TUYỀN Đêm | trang 2

LỮ HỒ Hoa muộn | trang 11

NGUYỄN SỸ TẾ Nghĩ thầm | trang 17

TRẦN THANH HIỆP Ngày cũ | trang 24

DOÃN QUỐC SỸ Hương nhân loại | trang 30

HOÀNG ANH TUẤN Điệu nhạc tắt đèn | trang 39

THÁI TUẤN Sáng tạo | trang 42

QUANG NINH Khái niệm về chủ nghĩa hiện sinh | trang 43

LAN ĐÌNH Thương nhau thì về | trang 49

HOÀNG BẢO VIỆT Tình yêu , thình bạn , mùa xuân | trang 59

NGUYÊN SA Đằng sau | trang 66

MAI TRUNG TĨNH Những hạt ba dăng của Niêm | trang 71

TRẦN DẠ TỪ Bài kỷ niệm | trang 80

VƯƠNG TÂN 30 tháng chạp – Ngày đầu năm – Đi trốn | trang 84

THÁI BẠCH Lân Sài goong | trang 87

THAO TRƯỜNG Xác chết | trang 92

VƯƠNG TÂN Mùa xuân căn gác đầy người | trang 97

PHẠM NGUYÊN VŨ Thơ cho Helena Okavitch | trang 103

THẠCH CHƯƠNG Đối thoại | trang 105

DƯƠNG NGHIỄM MẬU Rươu , chưa đủ | trang 109

NGUYÊN SA Tương tư – Mời | trang 119

DUY THANH Xuân – Một mình – Giản đơn | trang 121

MAI THẢO Những ngày tháng mới | trang 122

———-

SÁNG TẠO số 30 tháng 5 năm 1959

Nội dung:

THẠCH CHƯƠNG Sonnet | trang 1

THANH TÂM TUYỀN Barbara (dịch thơ Jacques Prevert) | trang 1

DIÊN NGHỊ Thương nhớ | trang 3

HOÀNG BẢO VIỆT Hy vọng | trang 4

SAO BĂNG Người ở đâu | trang 7

NGUYỄN SỸ TẾ Chờ sáng | trang 15

SONG LINH Bức tranh | trang 19

MAI TRUNG TĨNH Ao ước | trang 27

LAN ĐÌNH Hàng xóm | trang 28

PHẠM NGUYÊN VŨ Dạ khúc | trang 29

DOÃN QUỐC SỸ Đoàn người hóa khỉ | trang 33

VIỆT TƯ Nguyễn công Trứ | trang 43

THẠCH CHƯƠNG Một đóa hồng cho Emily | trang 50

LÔI TAM Cơn mưa | trang 59

NGUYỄN THIỆU LẬU Tìm hiể non nước nhà | trang 65

THAO TRƯƠNG Riêng tư | trang 70

QUA CÁC BỘ MÔN VĂN NGHỆ: NGUYỄN SỸ TẾ: Việt Nam văn học toàn thư của Hoàng Trọng Miên (76); TRẦN THANH HIỆP: Để hiểu Đạo Phật của Phương Bối (77); THANH TÂM TUYỀN: Trí thức làm dáng (78); HỒ NAM: Giòng thơ sang mùa của Hà Phương – Kịch Buôn M”Rong (80)

———-

SÁNG TẠO số 31 tháng 9 năm 1959

Nội dung:

THANH TÂM TUYỀN Nỗi buồn trong thơ hôm nay | trang 1

NGUYÊN SA 20 – Tháng sáu trời mưa | trang 7

TRẦN LÊ NGUYỄN Đôi mắt | trang 10

TÔ THÙY YÊN Trời mưa đêm xa nhà | trang 11

CUNG TRẦM TƯỞNG Nghĩa địa – Ngủ | trang 12

THAO TRƯỜNG Làm quen | trang 13

CUNG THƯ Nhân những vấn đề về chủ âm tính trong

âm nhạc Tây phương | trang 22

TRẦN LÊ NGUYỄN Nhật ký | trang 35

DƯƠNG NGHIỄM MẬU Tiếng nói | trang 41

TẠ TỴ Nếu một ngày nào | trang 51

LÊ HUY OANH Verlaine , nhà thơ tượng trưng | trang 54

DOÃN QUỐC SỸ Đoàn người hóa khỉ | trang 72
 
 
 

Tạp chí Sáng Tạo (bộ mới, 7 số)

Diễn đàn văn học nghệ thuật hôm nay. Tạp chí xuất bản ngày mùng 1 mỗi tháng, Chủ nhiệm: MAI THẢO, Quản lý: ĐẶNG LÊ KIM

BAN BIÊN TẬP: Doãn Quốc Sỹ – Duy Thanh – Mai Thảo – Nguyễn Sỹ Tế – Thái Tuấn – Thanh Tâm Tuyền – Tô Thùy Yên – Trần Thanh Hiệp

———-

SÁNG TẠO bộ mới số 1 tháng 7 năm 1960

Nội dung:

Bộ biên tập Lời nói đầu | trang 1

Tám tác giả Thảo luận: NHÂN VẬT TRONG TIỂU THUYẾT

Doãn Quốc Sỹ – Duy Thanh – Mai Thảo

Nguyễn Sỹ Tế – Thanh Tâm Tuyền – Trần

Thanh Hiệp – Tô Thùy Yên – Thái Tuấn | trang 1

THANH TÂM TUYỀN Mặt trời tìm thấy | trang 19

DUY THANH Chiếc lá | trang 26

DOÃN QUỐC SỸ Đại học xá | trang 33

THẠCH CHƯƠNG Sự chán chường trong việc phê bình văn nghệ | trang 52

TÔ THÙY YÊN Niềm bí ẩn trong cái chết của một thanh niên | trang 61

LÊ HUY OANH Giòng sông | trang 77

MAI THẢO Sau tám tháng im lặng | trang 87

TRẦN THANH HIỆP Để chúng ta được thấy mặt nhau | trang 100

NGUYỄN SỸ TẾ Giữa hai giấc ngủ | trang 107

———-

SÁNG TẠO bộ mới số 2 tháng 8 năm 1960

Nội dung:

Mười tác giả NÓI CHUYỆN VỀ THƠ BÂY GIỜ

Cung Trầm Tưởng – Doãn Quốc Sỹ – Duy Thanh

Mai Thảo – Lê Huy Oanh – Nguyễn Sỹ Tế – Thanh

Tâm Tuyền – Tô Thùy Yên – Trần Thanh Hiệp | trang 1

THANH TÂM TUYỀN Buổi sáng ngoài bãi biển | trang 18

TÔ THÙY YÊN Ba dấu chân trên một quãng sầu | trang 31

THÁI TUẤN Đứng trước giá vẽ hôm nay | trang 36

DOÃN QUỐC SỸ Vỡ bờ | trang 41

MAI THẢO Về chuyến viễn du bí mật cuối cùng | trang 52

THẠCH CHƯƠNG Thơ – Thơ dịch | trang 68

SAO TRÊN RỪNG Ngàn khơi | trang 75

DUY THANH Lớp gió | trang 81

DƯƠNG NGHIỄM MẬU Tiếng động trên da thú | trang 90

THANH TÂM TUYỀN Thơ | trang 100

TRẦN THANH HIỆP Sự thưởng ngoạn nghệ thuật bây giờ | trang 103

———-

SÁNG TẠO bộ mới số 3 tháng 9 năm 1960

Nội dung:

Chín tác giả Nói chuyện: NGÔN NGỮ MỚI TRONG HỘI HỌA

Duy Thanh – Huỳnh Văn Phẩm – Mai Thảo

Ngọc Dũng – Nguyễn Sỹ Tế – Thái Tuấn

Thanh Tâm Tuyền – Tô Thùy Yên – Trần Thanh Hiệp | trang 1

NGUYỄN SỸ TẾ Lên đèn | trang 22

TRẦN THANH HIỆP Độc thoại | trang 31

THANH TÂM TUYỀN Nghệ thuật đen | trang 35

DOÃN QUỐC SỸ Vỡ bờ | trang 49

LÊ HUY OANH Miếu âm hồn | trang 58

NGỌC DŨNG Biên giới của người điên | trang 66

THẠCH CHƯƠNG Trình bay và phê bình hai quan niệm nổi loạn

của Albert Camus | trang 68

DUY THANH Bài thơ sầu tám khúc | trang 89

TÔ THÙY YÊN Người đánh bạc | trang 93

MAI THẢO Những cái đích phóng về trước mặt | trang 100

———-

SÁNG TẠO bộ mới số 4 tháng 10 năm 1960

Nội dung:

Tám tác giả Nói chuyện:

NHÌN LẠI VĂN NGHỆ TIỀN CHIẾN Ở VIỆT NAM

Duy Thanh – Mai Thảo – Ngọc Dũng

Nguyễn Sỹ Tế – Thanh Tâm Tuyền – Thái Tuấn

Tô Thùy Yên – Trần Thanh Hiệp | trang 1

THANH TÂM TUYỀN Nguyên | trang 17

DUY THANH Chân dung | trang 21

THẠCH CHƯƠNG Tinh cầu | trang 23

NGUYỄN SỸ TẾ Ý thức nghệ thuật | trang 32

THAO TRƯỜNG Mầu và sắc | trang 42

VIÊN LINH Đời rút xuống | trang 47

DOÃN QUỐC SỸ Vỡ bờ | trang 49

LÊ HUY OANH Mưa trên thành phố | trang 59

FRANZ KAFKA Trầm tưởng ( Thạch Chương dịch) | trang 69

THANH TÂM TUYỀN Thềm sương mù | trang 72

DUY THANH Nói chuyện với Kazuo Kobagashi | trang 93

TRẦN THANH HIỆP Giưa hai người | trang 98

CUNG TRẦM TƯỞNG Thoát sác | trang 100

MAI THẢO Người lính Lê dương | trang 102

———-

SÁNG TẠO bộ mới số 5 tháng 11 năm 1960

Nội dung:

Bảy tác giả KỶ NIỆM QUÁCH THOẠI

Thanh Tâm Tuyền – Trần Thanh Hiệp

Duy Thanh – Hồ Man – Ngọc Dũng

Lý Hoàng Phong – Mai Thảo | trang 1

LÊ HUY OANH Sáu bài thơ dịch | trang 14

THÁI TUẤN Bồng lai | trang 21

QUÁCH THOẠI Những bài thơ tình đầu tiên | trang 33

DOÃN QUỐC SỸ Vỡ bờ | trang 39

VIÊN LINH Trong giấc mộng tàn | trang 56

THANH TÂM TUYÊN Thềm sương mù | trang 59

ALBERTO MORAVIA Hai người bạn | trang 75

CUNG TRẦM TƯỞNG Tật nguyền | trang 80

VĨNH LỘC Khoảng lộ trình cũ | trang 82

THẠCH CHƯƠNG Giới thiệu một nhận thức siêu thực về nghệ thuật | trang 97

NGUYỄN SỸ TẾ Chết trong tâm hồn | trang 103

———-

SÁNG TẠO bộ mới số 6 tháng 12 năm 1960 và tháng 1 năm 1961

Nội dung:

MAI THẢO Con đường trở thành và tiến tới

của nghệ thuật hôm nay | trang 1

SAO TRÊN RỪNG Nỗi mệt mỏi của kiếp người | trang 16

DOÃN QUỐC SỸ Người ôm mùa xuân nguyên vẹn | trang 25

LÊ HUY OANH Hồi chuông báo tử | trang 41

ALBERT CAMUS Người đàn bà ngoại tình | trang 49

VIÊN LINH Sáu bài thơ lục bát | trang65

THANH TÂM TUYỀN Thềm sương mù | trang 69

TRẦN DẠ TỪ Buổi trưa về Thị Nghè | trang 86

VĨNH LỘC | trang 4 | trang 88

TRẦN LÊ NGUYỄN Màu đen | trang 95

DƯƠNG NGHIỄM MẬU Làm thân con gái | trang 99

———-

SÁNG TẠO bộ mới số 7 tháng 9 năm 1961

Nôi dung:

MAI THẢO Nghệ thuật , sự báo đông khẩn thiết

và thường trực của ý thức | trang 1

TRẦN THY NHÃ CA Rồi đôi chân của núi | trang 17

NGUYỄN ĐĂNG Đời sống trong biệt thự | trang 21

LAN ĐÌNH Hai mùa xuân hai cuộc đời | trang 32

VĨNH LỘC Chặp tối | trang 49

DƯƠNG NGHIỄM MẬU Buồn vàng | trang 59

VIÊN LINH Còn gì | trang 65

SAO TRÊN RỪNG Những ngày xuân hoang vu | trang 70

THẠCH CHƯƠNG Mắt nhọn | trang 78

THANH TÂM TUYỀN Thềm sương mù | trang 81

TRẦN DẠ TỪ Khúc dĩ vãng | trang 96

VƯƠNG TÂN Hai mươi | trang 100

TRƯỜNG DUY Những ngày ở biển | trang 102

———-

Tạp chí Sáng Tạo số 7 bộ mới tháng 9 năm 1961 là số báo cuối cùng. Hết bảng mục lục của tạp chí Sáng Tạo: 31 + 7 = 38 số

SÁCH BÁO THAM KHẢO

 NGƯỜI VIỆT – Tuần báo – số 1 xuất bản ngày 27/8/1955 tới số 4 ngày 15/10/1955. Chủ bút Doãn Quốc Sỹ.

 SÁNG TẠO – Tạp chí xuất bản hàng tháng. Từ số 1 (tháng 10/1956) tới số 31 (tháng 9/1959. Bộ mới từ số 1 (tháng 7/1960) tới số 7 (tháng 9/1961). Chủ trương biên tập: Mai Thảo.

 HIỆN ĐẠI – Tạp chí xuất bản hàng tháng. Từ số 1 ( tháng 4/1960) tới số 9 (tháng 12/1960). Chủ trương biên tập: Nguyên Sa.

 THẾ KỶ HAI MƯƠI – Tập san khảo luận sáng tác phê bình văn nghệ. Từ số 1 (tháng 7/1960) tới số 6 (tháng 12/1960). Giám đốc: Nguyễn Cao Hách. Chủ trương biên tập: Nguyễn Khắc Hoạch.

 NIÊN LỊCH CÔNG ĐÀN 1960-1961. Chủ biên: Nguyễn Ngọc Linh.

 THẾ GIỚI – Báo hàng tuần xuất bản ngày thứ bảy. Từ số 1 (ngày 20 tháng 10 năm 1949), tới số 14 (ngày 21/1/1950) Xuân Canh Dần. Chủ nhiệm: Lê Hoài Lang. Thư ký tòa soạn: Dương Tử Giang.

 VĂN – Giai phẩm số tháng 11 năm 1973 – chủ biên Nguyễn Đình Vượng.

 VĂN HÓA NGÀY NAY – Giai phẩm – tập 8 – 1959. Chủ trương biên tập: Nhất Linh.

 HỢP LƯU – Tập san văn học nghệ thuật biên khảo số 24 tháng 8 & 9 năm 1995 – Chủ biên: Khánh Trường – Hoa Kỳ

 THẾ KỶ 21 – Tạp chí ra hàng tháng – số 204 tháng Tư 2006 – Số Tưởng Niệm Thanh Tâm Tuyền – Hoa Kỳ.

 ĐỌC KINH – đoản văn của Vũ Khắc Khoan – An Tiêm xuất bản tại Paris 1990.

 THẢO LUẬN – của 12 tác giả – Sáng Tạo xuất bản – Sài gòn 1965.

 VĂN HỌC MIỀN NAM TỔNG QUAN của Võ Phiến. Văn Nghệ xuất bản lần thứ 3 tại Hoa Kỳ.

 TUYỂN TRUYỆN SÁNG TẠO – Nguyệt san Tân Văn số 29 tháng 9 năm 1970.

 NGHỆ THUẬT – tuần báo – Chủ nhiệm, Chủ bút: Mai Thảo. Thư ký toàn soạn: Viên Linh.

 TỪ ĐIỂN VĂN HỌC bộ mới – Nhà xuất bản THẾ GIỚI – Hà Nội – 2004