Szabó Lőrinc – Bóng ma. Hôn nhân. Bản thanh toán

Nguyễn Hồng Nhung dịch

 
Bóng ma
 

Ôi giá mà khoảng mười lăm-hai mươi năm
trẻ lại… nhìn cuộc đời như thế
qua những khung cửa sổ, về phía trước, từ xa,
như khi đó tương lai ta ngước,
khi đó – cứ cho là: ta mới tuổi hai mươi –
lúc: ta chỉ là thằng đầy tớ số phận ta. >>>