Najwan Darwish – Lông gà trên người | Nasser Rabah – Vắng mặt | Mahmoud Abou Hashash – Quay về

Chân Phương dịch

Thử hình dung một vùng đất bị chiếm đóng, bị cô lập với thế giới bên ngoài bằng một chính sách phong toả quân sự thường trực, trong đó thường dân là một đám người bị quản chế và bị tước đoạt cuộc sống bình thường. Những bài thơ cất lên từ vùng đất ấy >>>