Nguyễn Quốc Chánh | Nhà nước

1
Nhà nước một đảng là cơ hội vàng làm càn bá đạo du côn còn hơn du đãng
Nhà nước một đảng là một viên đạn nhắm vào tất cả những cái đầu bã đậu lau nhau
Nhà nước một đảng là một sợi dây xỏ xâu phơi khô những khoảnh khắc nhiệm màu
Nhà nước một đảng là một cái xác ướp lạnh mọi linh hồn cùng khốn chung một nhiệt độ
Nhà nước một đảng là một điếu văn tấn phong công trạng của cái ác đang náo loạn thiên đàng
Nhà nước một đảng là một thao tác chuyển khoản lợi tức từ địa phương về trung ương
Nhà nước một đảng là một ăn cả ngã về không nước mắt ròng ròng ướt cái còng số tám
Nhà nước một đảng là một kẻ làm quan không phải cả họ được nhờ mà cả tỉnh được thưởng
Nhà nước một đảng là một thành phố mang tên bác vác một phần ba ngân sách cả nước
Nhà nước một đảng là một phát thủ tướng sẽ xuyên tường thộp cổ chức tổng bí thư đảng

2
Nhà nước lưỡng đảng chính trị biến thành hàng hóa do tiểu và đại cử tri định giá
Nhà nước lưỡng đảng chính trị biến thành phiên chợ đấu giá cho toàn thế giới giải trí
Nhà nước lưỡng đảng chính trị biến thành ảo thuật gia mọi thứ đều bị nghi là giả
Nhà nước lưỡng đảng chính trị biến thành con ma cà rồng vợ chồng rút ruột lẫn nhau
Nhà nước một đảng chính trị biến thành thòng lọng hễ khác chính kiến là tao siết cổ
Nhà nước lưỡng đảng chính trị biến thành lỗ đen vì ánh sáng lọt vô là một đi không trở lại
Nhà nước lưỡng đảng chính trị biến thành cái mâu và thuẫn để đồng tiền thành hỏa tiễn xuyên lục địa
Nhà nước lưỡng đảng chính trị biến thành tư bản toàn cầu chặt đầu quốc gia dân tộc
Nhà nước lưỡng đảng chính trị biến thành ánh sáng dầu lạc đèn nhà ai nấy rạng
Nhà nước lưỡng đảng chính trị biến thành chợ trời coi chừng tư tưởng cộng sản lũng đoạn và xơi

3
Nhà nước không đảng phái như trai gái nằm dài trên bãi cỏ hoang cặc và lồn biến thành bóng tối của khoái lạc
Nhà nước không đảng phái như chồn cáo hươu nai trên đồng cỏ tự cân bằng sinh thái
Nhà nước không đảng phái như ngày mai không phải là tương lai mà là ngày ai được chọn
Nhà nước không đảng phái như trật tự bốc hơi từ mùi khai nước đái của những sinh vật đực
Nhà nước không đảng phái như gái về nhà chồng biến con rồng thêu trên áo gấm thành con mắm cá linh
Nhà nước không đảng phái như trái đất tuần hoàn không hoang mang giữa không trung mờ mịt mơ màng
Nhà nước không đảng phái như hiện tại bình chân như vại mà tương lai hay quá khứ không tồn tại để phá hoại

 

Tranh, Nguyễn Quốc Chánh