Hoàng Xuân Sơn | Độc lập. Ô. Tẩy

Độc lập

những sợi mỳ úp chụp vầng trán
ăn liền ăn liền
cuộc đời
tôi nhá tinh sương từng nạm phổi
thơ em măng non
già như thế kỷ
tôi nhai sống thế kỷ
những con hào tinh tươm
một đời gian lận biển

ăn liền tôi
tuyệt mỹ
những đường cong thậm thụt

**

Ô

nàng bắn một tràng ak
vào trong thơ đá
ở đâu thò ra một cánh dù
che tóc mọc ngược

**

Tẩy

một bầy nằm ngửa
cũng có kẻ nằm nghiêng
hít hà canh bạc lận

4 tháng bảy 20