Chân Phương – Showtime

quanh ngôi đền Chân Mỹ sụt móng gãy cột
đá tiếp tục rơi đè lũ trẻ ốm đói

lũ phường tuồng văn nghệ nhảy múa
giới thiệu phần diễn hài trơ trẽn
do bọn độc tài quịt nợ tài trợ

đám khán thính giả rách rưới
vừa trố mắt nhìn vừa chửi thề văng tục

chớp nháy theo mấy điệu trống disco thô lỗ
nửa phút quảng cáo của địa cầu hụt vốn
rao bán
          vầng trăng ô nhiễm

giữa các siêu mẫu Victoria’s Secret
Hằng Nga về già uốn éo thoát y

đánh đu trên mấy nhánh đa
thằng Cuội cười to:

nhìn từ không trung
Trái Đất là một nhà kho

mọi con đường đều dẫn về hàng hóa