César Moro – André Breton

Thường Quán dịch
 

Như một chiếc dương cầm của một đuôi ngựa của một trời sao canh thức
Trên nền đêm bi thương
Trĩu nặng huyết khô
Những đám mây mống trời cuồng xoáy những đội hình và những hành tinh và vô vàn
chim chóc
Lửa không dập dụi được lửa tiến công
Những thân bách thiêu đốt cọp báo và những loài thú quí tộc kia
trở nên rực rỡ ngời sáng

Sự chăm sóc của buổi triêu dương bị bỏ rơi
Và đêm trùm phủ lên trái đất bị tàn phá

Quận trấn của những báu vật giữ danh tính của anh ta mãi mãi

 
Mexico, tháng Tư 1938
 
 

André Breton

Like a piano of a horse’s tail of a wake of stars
On the lugubrious firmament
Heavy with coagulated blood
Swirling rainbow clouds phalanxes and planets and myriads of
birds
The indelible fire advances
The cypresses burn the tigers panthers and the noble animals
become incandescent

The care of dawn has been abandoned
And night looms over the devastated earth

The district of treasures keeps his name forever

 
Mexico, April 1938

César Moro là bút danh của Alfredo Quíspez Asín, nhà thơ Peru, sinh tháng 8 năm 1903, đến Paris vào năm ngoài tuổi 20, mất ngày 10 tháng Giêng năm 1956, để lại tranh và thơ phần lớn bằng tiếng Pháp.