Louise Glück | Bảy bài thơ

Louise Glück

Nguyễn Huy Hoàng dịch

Louise Glück sinh năm 1943 ở New York City, hiện sống tại Cambridge, Massachusetts. Bà là tác giả của gần mười lăm tập thơ, gần đây nhất là Faithful and Virtuous Night, tập thơ đoạt giải Sách Quốc gia Mỹ năm 2014; và hai tập tiểu luận, Tiếp tục đọc

Hứa Hiếu – Hội nhập “kẻ thua cuộc… BBC.” Sài Gòn miễn phí

Hội Nhập “Kẻ Thua Cuộc… BBC”

chưa chắc là chúng ta sẽ diện kiến được kết quả mèo chuột vào cuối năm nay
khi huyệt mộ chưa được đào sẵn
cho một thế hệ thất tán
không có bảo hiểm nhân thọ, chắc chắn
mèo lẫn chuột đều ỉa Tiếp tục đọc

Nguyễn Mạnh Hà | Thời gian thiếu

Lúc nào cũng cảm thấy thiếu thời gian để làm một vài việc gì đó
Nhiều việc đến nỗi nhớ không xuể
Nên là lại cảm thấy lúc nào cũng thiếu thời gian để nhớ những việc gì đó
Ở đâu đó vào một năm tháng nào đó
Đã có lúc nào đó khiến ta cảm thấy thiếu thời gian Tiếp tục đọc