Ngô Hồng Quang – (biểu diễn đàn cò)

Ngô Hồng Quang sinh năm 1983 tại Hải Dương. Học Nhạc Viện Hà Nội từ 1995 đến 2006, môn đàn nhị (đàn cò) và đàn bầu, làm giảng viên đàn nhị tại nhạc viện từ 2006 đến 2009. Hiện Ngô Hồng Quang đang theo học khoa sáng tác tại Nhạc Viện Amsterdam, Hà Lan. >>>