Tin văn nghệ

Viết trong bóng tối. Amen. thơ Lê Thánh Thư. Giấy Vụn xuất bản lần thứ nhứt tại Sài Gòn, photocopy, khổ 13 x 20.5cm. In xong và gởi tặng giang hồ quý 4, 2011. Chịu trách nhiệm xuất bản: Bùi Chát. Tranh bìa: Lê Thánh Thư. Ký họa chân dung: Đỗ Hoàng Tường. Trình bày: Yukio Ogushi. >>>

Lê Thánh Thư – Nhà văn nghĩ gì, làm gì mùa hè này

“Những Người Ăn Không Khí #3”. 2011. Sơn dầu & acrylic trên bố. 65x54cm

Phan Nhiên Hạo: Chào anh Lê Thánh Thư. Cuộc sống của anh mùa hè này có gì vui, buồn, đang bận rộn chuyện gì? Anh làm thơ, đồng thời cũng vẽ tranh, cả hai lãnh vực đều thành công, nhưng cái nào là chính đối với anh?

Lê Thánh Thư: Chào Phan Nhiên Hạo. Tôi đang sống với mùa hè không gió mát. >>>