Lê Hưng Tiến – Ễn lên đêm (trích)

13.

những điếu thuốc đốt cháy cả siêu thị nhớ
sợi buồn cong queo
con tằm giăng không thẳng tơ lòng tơ lòng
đường cao tốc của lưới mắt quá lồi lõm nên ký ức
          lỏm chỏm khối u biến chứng thành tâm bệnh
                                        giai đoạn 2
thằng Nại tứng tửng tựng từng tưng
(..................................................) >>>